Chemieclusters


Nederland heeft een gunstig vestigingsklimaat voor de chemische industrie omdat er de juiste randvoorwaarden aanwezig zijn. Zo zijn belangrijke grondstoffen beschikbaar of kunnen worden aangevoerd via de haven van Rotterdam of via pijpleidingen. Daarnaast zijn er directe lijnen tussen de belangrijkste chemiecentra in Nederland en die van België, Duitsland en Noord-Frankrijk.

Nederland is zes chemieclusters rijk: in en rondom de Eemsdelta, Geleen, Terneuzen, Rotterdam, Amsterdam en Emmen.

Rotterdam, Terneuzen en Geleen vormen bovendien onderdeel van het zogeheten ARRRA-cluster, de samenwerking tussen de chemie met Antwerpen en het Rijn-Ruhrgebied.

Van oudsher vormen chemieclusters de ruggengraat van de Nederlandse chemische industrie. Maar hoe sterk de clusters ook zijn, stilstand is nooit een optie. Gelukkig is het een drukte van belang, onder meer via de zogeheten clusterversterking. Dit beleid van de Nederlandse overheid is bedoeld om de clusters waar nodig en mogelijk te helpen.
Bovendien zijn ook de chemiebedrijven zelf continu bezig om zichzelf opnieuw uit te vinden en zo de mondiale strijd te voeren. Om duidelijk te maken hoeveel er gebeurt zoomt de VNCI in op de zes clusters: hun sterktes, welke programma’s er lopen en een vooruitblik naar de komende tien jaar.

 

 

Publiek-private samenwerkingsverbanden binnen het mbo- en hbo
In nauwe samenwerking met Chemielink opereren in Nederland ook een flink aantal, chemisch georiënteerde, publiek private samenwerkingsverbanden op mbo-/ hbo- niveau. Het gaat dan om de zogenaamde CIVs (mbo Centra van Innovatief Vakmanschap), COEs (hbo Centres of Expertise) en RIFs (mbo projecten uit het Regionale Investerings Fonds). In totaal gaat het om ca. 15 mbo/hbo centra met een chemische inslag.

Bekijk de Chemie Landkaart voor het complete overzicht van deze cluster- en innovatiehotspots in Nederland.