Lidmaatschap


De VNCI zorgt al meer dan 100 jaar voor het fundament onder de chemische industrie in Nederland.

  • Belangenbehartiging: voor ministers, Kamerleden, ambtenaren en andere stakeholders zijn wij hét aanspreekpunt als het gaat over de chemische industrie.
  • Netwerk vergroten: de VNCI brengt je in contact met andere chemiebedrijven en met overheden, politiek, wetenschappers en andere relevante stakeholders.
  • Onze adviseurs als kennisbron: de inhoudelijke specialisten van de VNCI zijn op de hoogte van relevante ontwikkelingen die impact kunnen hebben op bedrijven. In bijeenkomsten informeren wij leden over de laatste ontwikkelingen en reiken wij instrumenten aan om met nieuwe wet- en regelgeving om te gaan.
  • Altijd op de hoogte: via onze website, maandblad Chemie Magazine, nieuwsbrief en via verschillende werk- en beleidsgroepen houden wij je op de hoogte van relevante informatie voor bedrijven.
  • Chemie op de kaart: de VNCI brengt het belang van de chemische industrie over het voetlicht, in de media, op congressen en in gesprekken met stakeholders.
  • Geld besparen: door op te komen voor gezamenlijke belangen, door gratis bijeenkomsten en korting op vele producten en diensten via het VNCI Ledenvoordeel-programma besparen wij bedrijven veel geld.

 

Dit is de VNCI

 

Soorten lidmaatschap en kosten
Er zijn verschillende lidmaatschapsvormen mogelijk, afhankelijk van de positie van het bedrijf in de chemische industrie.
Bedrijven met een productielocatie in Nederland kunnen VNCI-lid worden. Als de Nederlandse vestiging van een chemisch bedrijf niet produceert, kan het bedrijf geassocieerd lid worden.
Is de onderneming geen chemiebedrijf, maar wel van belang voor de chemische branche, dan kan ze donateur worden.

Behalve bedrijven kunnen ook brancheverenigingen lid of geassocieerd lid van de VNCI worden. De verenigingen verzorgen dan de informatiestroom van de VNCI naar hun achterban.

VNCI-leden betalen contributie. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de omvang van het lidbedrijf.

Voor starters heeft de VNCI een speciale lidmaatschapsvorm. Bedrijven die jonger dan 5 jaar zijn krijgen een aanzienlijke korting op het lidmaatschapsgeld. Wel verwacht de VNCI van deze lidbedrijven dat zij zich inzetten voor een van de activiteiten van de VNCI die zijn gericht op nieuwe bedrijvigheid in de sector.

 

Lid worden / Meer informatie
 

Zakelijk voordeel en Werknemersvoordeel
Lees verder over de voordelen voor VNCI-leden en werknemers van VNCI-leden.

 

Beëindiging lidmaatschap
De opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 november van een jaar worden gedaan. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van datzelfde jaar. De schriftelijke opzegging kan worden gericht aan Pieter Heemskerk, controller & hoofd administratie, postbus 443, 2260 AK Leidschendam.