Ledeninformatie

Ledeninformatie is alleen toegankelijk voor VNCI-leden. Je kunt hier inloggen. Heb je nog geen ledenaccount? Vraag een login aan.

2021

29.04.2021
De tabellen met tijdelijk vrijgestelde desinfectiemiddelen in verband met COVID-19 zijn bijgewerkt. Voor ethanol-houdende desinfectiemiddelen moet ook rekening gehouden worden met de Arbowetgeving.
Toelating desinfectiemiddelen
29.04.2021
Toezicht 2021: wat staat ons dit jaar te wachten bij het toezicht door de nationale inspectiediensten I-SZW en ILT, voor REACH en in het kader van BRZO?
Toezicht 2021
19.04.2021
In deze Lobby Update aandacht voor de lancering van het VNCI-rapport ‘van Routekaart naar Realiteit’, welke projecten als eerste financiering krijgen uit het Nationaal Groeifonds, een overzicht van gestelde Kamervragen en Kamerstukken en aankondigingen van verschillende commissiedebatten.
Lobby Update week 16
08.04.2021
Voor de stoffen Fosfortrichloride, n-Butylacetaat, Methacrylonitril en Oxalonitril zijn interim-probits gepubliceerd en voor Methanol en Koolstofdioxide nieuwe probits. Commentaar mogelijk tot 1 juni 2021.
Probits t.b.v. QRA berekeningen nieuw en interim
06.04.2021
In deze Lobby Update aandacht voor de voorlopige portefeuilleverdeling, het formatieproces en aankondigingen van verschillende commissiedebatten
Lobby Update week 14
23.03.2021
Gezondheidsraad adviseert gevaarsindeling categorie 2 voor methylisobutylketon (MIBK CAS nr. 108-10-1)
Advies Gezondheidsraadraad indeling MIBK
16.03.2021
Handreiking en format voor ADM beleid beschikbaar
Alcohol-drugs- en medicijnbeleid
12.03.2021
Wat vinden VVD, CDA, D66, CU, PVDA en GL van bijvoorbeeld CO₂-heffing, CCS, circulaire economie of zorgstoffen? En wat is onze reactie daarop? Je leest het in deze analyse van de verkiezingsprogramma’s.
TK21 - Analyse Verkiezingsprogramma's
11.03.2021
Tot (en met) 29 maart reactie mogelijk op een voorstel tot wijziging van emissiegrenswaarden, van de rentevoet voor kosteneffectiviteit en toepassing hiervan bij minimalisatie van zzs.
Luchtemissies, concept wijzigingen, evt reactie
08.03.2021
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen vinden verschillende verkiezingsdebatten plaats. Een samenvatting op hoofdlijnen van een aantal relevante debatten is in deze lobby update te vinden.
Lobby Update week 10