Over VNCI


De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) zorgt in 2018 precies 100 jaar voor een stevig fundament onder de chemische industrie in Nederland.

Onze missie is een omgeving te scheppen waarin de chemische industrie, concurrerend, duurzaam, innovatief en zorgvuldig kan ondernemen en groeien, internationaal kan excelleren, én wordt gewaardeerd om haar bijdrage aan de welvaart en het welzijn in Nederland.

Beleidsplan
De VNCI houdt zich vanuit verschillende werkgebieden bezig met onderwerpen die van invloed zijn op de chemische industrie. Zij voert haar lobby uit op basis van van het VNCI Beleidsplan 2016-2020 binnen actuele beleidsthema’s en formuleert standpunten die zij op alle mogelijke manieren onder de aandacht brengt bij de politiek.

Leden, donateurs & partners
Bij de VNCI zijn bedrijven, verenigingen en donateurs aangesloten. Samen met de leden van 10 geassocieerde lid-verenigingen zijn meer dan 600 ondernemingen direct of indirect aangesloten bij de VNCI. Naast het algemene belang van een sterke vertegenwoordiging van de bedrijfstak, heeft het VNCI-lidmaatschap ook belangrijke voordelen voor individuele bedrijven.

Algemene ledenvergadering
Tijdens de algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit. Besproken worden de balans, de staat van baten en lasten, en de begroting voor het komende jaar.

Statuten
Log in op het Ledennet om het volledig Beleidsplan 2011-2015, het VNCI-jaarplan, het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2016 en de Statuten te downloaden.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Sinds 1992 propageert de VNCI, zowel intern als extern, het Responsible Care-programma. Met dit programma willen chemiebedrijven wereldwijd permanent de prestaties verbeteren voor veiligheid, gezondheid en milieu, en de communicatie daarover.

In het Responsible Care Global Charter geven chemische bedrijven invulling aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor hun omgeving. Het productenbeleid krijgt vorm in het Product Stewardship-programma.

Mededingingsbeleid
De VNCI hanteert bij haar activiteiten richtlijnen om ervoor te zorgen dat zij handelt in overeenstemming met de geldende mededingingswetten.

Lean-programma
Als branchevereniging wil de VNCI maximale waarde genereren voor haar lidbedrijven en dit ook doen op een zo efficient mogelijke manier. Hiertoe heeft de VNCI in 2016 een lean programma gestart onder begeleiding van UNC Plus Delta.

Het doel is door te groeien naar een continue verbetercultuur bij de VNCI waardoor we:

  • Onze werkprocessen continu efficiënter maken door verspillingen te elimineren en projectresultaten beter af te hechten
  • Onze beleidsplannen goed vertalen naar het ‘hoe’; wat betekenen die plannen voor de mensen die ze uitvoeren
  • Onze werk-privé balans verbeteren, wat we meetbaar terug willen zien in het volgende MTO (medewerkers tevredenheids onderzoek)

In 2016 zijn de eerste drie werkprocessen opgepakt. Daarbij volgde een aantal medewerkers een Lean trainingsprogramma. Zij werden opgeleid tot sjerpa’s om zelf verbeterprocessen in de organisatie te kunnen begeleiden. De activiteiten zullen ook dit jaar en de komende jaren een vervolg krijgen binnen de VNCI.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie.