Over VNCI


De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) zorgt al meer dan 100 jaar voor een stevig fundament onder de chemische industrie in Nederland.

 

Onze missie
De VNCI is het platform waarin chemische bedrijven in Nederland met elkaar samenwerken. De VNCI zet zich in voor een bloeiende chemische industrie in een excellent ondernemingsklimaat in Nederland, door als belangenbehartiger en spreekbuis voor haar leden naar stakeholders op te treden, door als inspirator en vraagbaak service aan haar leden te verlenen, en door nieuwe samenwerkingen te entameren in het ecosysteem waarin haar leden opereren. Daarmee levert de VNCI zichtbaar toegevoegde waarde voor haar leden.

 

Onze visie
De chemische industrie vindt in Nederland een omgeving waarin ze concurrerend, duurzaam, innovatief en zorgvuldig kan ondernemen, kan groeien en internationaal kan excelleren. Ze wordt gezien als een onmisbare schakel in de duurzame samenleving en gewaardeerd om haar bijdrage aan welvaart en welzijn.

 

Beleidsplan
De VNCI houdt zich vanuit verschillende werkgebieden bezig met onderwerpen die van invloed zijn op de chemische industrie. Zij voert haar lobby uit op basis van van het VNCI Beleidsplan 2016-2020 binnen actuele beleidsthema’s en formuleert standpunten die zij op alle mogelijke manieren onder de aandacht brengt bij de politiek.

 

Leden, donateurs & partners
Bij de VNCI zijn bedrijven, verenigingen en donateurs aangesloten. Samen met de leden van 10 geassocieerde lid-verenigingen zijn meer dan 600 ondernemingen direct of indirect aangesloten bij de VNCI. Naast het algemene belang van een sterke vertegenwoordiging van de bedrijfstak, heeft het VNCI-lidmaatschap ook belangrijke voordelen voor individuele bedrijven.

 

Algemene ledenvergadering
Tijdens de algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit. Besproken worden de balans, de staat van baten en lasten, en de begroting voor het komende jaar.

 

Statuten
Log in op het Ledennet om het volledig VNCI Beleidsplan 2016-2020, de samenvatting van het Beleidsplan 2016-2020, het VNCI-jaarplan, het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2018 en de Statuten te downloaden.

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Sinds 1992 propageert de VNCI, zowel intern als extern, het Responsible Care-programma. Met dit programma willen chemiebedrijven wereldwijd permanent de prestaties verbeteren voor veiligheid, gezondheid en milieu, en de communicatie daarover.

In het Responsible Care Global Charter geven chemische bedrijven invulling aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor hun omgeving. Het productenbeleid krijgt vorm in het Product Stewardship-programma.

 

Mededingingsbeleid en anti corruptiebeleid
De VNCI hanteert bij haar activiteiten richtlijnen inzake mededingingsbeleid en anti corruptiebeleid om ervoor te zorgen dat zij handelt in overeenstemming met de geldende mededingingswetten en dat zij corruptie voorkomt.

 

 

Lean-programma
Als branchevereniging wil de VNCI maximale waarde genereren voor haar lidbedrijven en dit ook doen op een zo efficient mogelijke manier. Hiertoe heeft de VNCI in 2016 een lean programma gestart onder begeleiding van UNC Plus Delta.

Het doel is door te groeien naar een continue verbetercultuur bij de VNCI waardoor we:

  • Onze werkprocessen continu efficiënter maken door verspillingen te elimineren en projectresultaten beter af te hechten
  • Onze beleidsplannen goed vertalen naar het ‘hoe’; wat betekenen die plannen voor de mensen die ze uitvoeren
  • Onze werk-privé balans verbeteren, wat we meetbaar terug willen zien in het volgende MTO (medewerkers tevredenheids onderzoek)

In 2016 zijn de eerste drie werkprocessen opgepakt. Daarbij volgde een aantal medewerkers een Lean trainingsprogramma. Zij werden opgeleid tot sjerpa’s om zelf verbeterprocessen in de organisatie te kunnen begeleiden. De activiteiten zullen ook dit jaar en de komende jaren een vervolg krijgen binnen de VNCI.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie.