Veilige en duurzame chemische stoffen

Een wereld zonder chemische stoffen is ondenkbaar. Chemische stoffen zijn essentieel in onze moderne samenleving en zorgen voor welzijn, een hoge levensstandaard en comfort. Chemische stoffen kennen vele toepassingen in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, de energievoorziening, de mobiliteit en de bouw.

 

Met de lancering van de Chemicals Strategy for Sustainability (CSS), de duurzame chemicaliënstrategie, zet Europa de nieuwe standaard voor veilige en duurzame stoffen neer. Ingegeven door het groeiend wantrouwen van de Europese burgers tegen chemische stoffen, moet de CSS zorgen voor betere bescherming van de gezondheid en het leefmilieu. Chemische stoffen mogen tijdens de hele levenscyclus, van productie en verwerking tot het gebruik van de producten waarin ze verwerkt worden en aan het einde van de levensduur, geen onacceptable risico’s opleveren voor mens en milieu.

De CSS is onderdeel van de Europese Green Deal. Veilige en duurzame stoffen zijn onmisbaar voor het halen van de doelen van de Green Deal: een klimaatneutrale en circulaire economie, minder vervuiling en betere bescherming van de biodiversiteit. Chemische stoffen worden bijvoorbeeld gebruikt in geneesmiddelen, elektronica, batterijen van elektrische auto’s , bouwmaterialen en windturbines. Chemische recycling kan ervoor zorgen dat meer afvalstromen geschikt gemaakt worden voor hergebruik.

De VNCI is van mening dat de ambities in de CSS een betere kans van slagen hebben als er meer nadruk komt op het stimuleren van innovatie en het beschikbaar komen van chemische stoffen die voldoen aan het principe van Safe & Sustainable by Design. Voor de geplande wetswijzigingen in REACH, CLP en product- en sectorspecifieke wetgeving is het belangrijk dat deze getoest worden op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Goede en effectieve handhaving is van groot belang om te vookomen dat bijvoorbeeld via imports alsnog stoffen op de markt komen die schade kunnen toebrengen aan mens en milieu.

De REACH-wetgeving is een uitstekende basis voor chemicaliënmanagement. Sinds de invoering in 2007 heeft REACH resultaten laten zien en is er op meer plekken in de wereld wetgeving gekomen waarvoor REACH model heeft gestaan. De industrie werkt graag mee aan het verder verbeteren van REACH en benadrukt dat de risico- en op wetenschappelijke data gebaseerde aanpak de basis zal moeten blijven. Zo blijft het mogelijk op rationele gronden keuzes te maken en blijft wetgeving voorspelbaar en duidelijk zodat langlopende innovatietrajecten niet stilvallen.