Transparante dialoog over gevaarlijke stoffen nodig

De VNCI pleit voor een transparante dialoog over de voor- en nadelen van het gebruik van gevaarlijke stoffen. Uitgangspunt daarbij is dat stoffen die zorgen voor gezondheidsschade of milieurisico streng gereguleerd of verboden moeten worden.

 

Chemiebedrijven bedenken en innoveren (nieuwe en bestaande) stoffen voor producten die onze samenleving veel gemak en welzijn brengen. Daarvoor worden in Nederland tienduizenden verschillende industriële chemicaliën gebruikt. Sommige zijn ingedeeld in de categorie ‘zeer zorgwekkend’. Dat betekent dat ze gevaarlijk zijn en dus mogelijk schade veroorzaken. Aan de andere kant bevatten ze ook nuttige en duurzame eigenschappen. Zo leven we langer door geneesmiddelen en medische uitvindingen zoals een kunstmatige hartklep. En speciale kunststoffen en coatings maken windmolens en zonnepanelen voor duurzame energie mogelijk. Het gebruik van stoffen heeft dus voor- en nadelen. Deze moeten telkens goed tegen elkaar afgewogen worden. Voorop staat dat stoffen die zorgen voor gezondheidsschade of milieurisico streng gereguleerd of verboden moeten worden.

Verantwoord produceren

Aandacht voor veilig en verantwoord produceren is voor de chemie topprioriteit. Naast Responsible Care, het internationale veiligheidsprogramma van de sector, zijn er wettelijke eisen zoals de REACH-regelgeving. Die verplicht fabrikanten en importeurs van stoffen gevaren en risico’s in kaart te brengen en te registreren. Hierdoor hebben industrie en samenleving de risico’s van stoffen scherper in het vizier en kunnen passende maatregelen worden genomen. Er is daarbij niet alleen oog voor het gebruik van een stof ‘nu’, maar ook voor de effecten op de lange termijn.

De maatschappij – en dus ook de industrie en de wetenschap – ontwikkelt zich steeds sneller, waardoor we steeds meer kennis hebben over stoffen. Met moderne meettechnieken kunnen we tegenwoordig steeds beter en meer onderzoek doen naar stoffen en de effecten ervan. Daarmee krijgen we ook een beter beeld van het effect van stoffen die tientallen jaren geleden op de markt zijn gebracht waarvan we toen niet alle eigenschappen kenden.