21.01.2021

D66: “ETS is het effectiefste instrument dat we hebben”

“De chemische industrie levert een belangrijke bijdrage aan onze welvaart en werkgelegenheid. Om dat zo te houden moeten we groene keuzes maken. Met een CO2-heffing aan de Europese grens creëer je een gelijk speelveld in Europa. Je zet je marktmacht in om je ambitie te halen. Tegelijkertijd moet Nederland in de EU het voortouw nemen. Om die reden hebben we in deze regeerperiode gezorgd voor nationaal beleid bovenop het Europese beleid, in de vorm van een nationale CO2-heffing. Zo krijgt vervuiling een eerlijke prijs. Wat betreft de enorme investeringen die nodig zijn voor de klimaattransitie, moet de overheid kaders stellen en zekerheid bieden aan de wetgevingskant. Daarnaast moeten we gebruikmaken van het Europese Emissiehandelssysteem ETS, waar ik vanuit Brussel namens Nederland jarenlang aan heb gewerkt. Het is het effectiefste instrument dat we hebben. In het ETS-innovatiefonds zit nog zo'n 10 miljard, het is belangrijk dat de overheid de industrie helpt om daar toegang toe te krijgen. Belangrijk is ook dat de overheid en de politiek met de grootste spelers in de industrie om de tafel gaan zitten en ze vragen om met plannen te komen. We hebben jarenlang gedaan over het stellen van de emissiedoelen, nu gaat het erom hoe we die gaan halen. Daarbij moet je het uiteraard ook hebben over de financiering. Daar heeft de overheid een taak in, er zijn verschillende mogelijkheden, zoals het Nationaal Groeifonds, maar het begint met de plannen.


Op 17 maart zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Welke plannen hebben de verschillende politieke partijen met de chemische industrie? Chemie Magazine vraagt het aan 12 politieke partijen.


De benodigde infrastructuur voor opwekking, opslag en transport van duurzame energie brengt ook enorme kosten met zich mee. We hebben een sterk geliberaliseerde energiemarkt, waarbinnen de middelen vergaard zouden moeten worden. Tegelijkertijd kunnen we subsidies slimmer inrichten, zodat opslag en transport ook meegefinancierd kunnen worden.

 

“Zonder voldoende vakmensen geen klimaattransitie.”

 

Zonder voldoende vakmensen geen klimaattransitie. De transitie biedt een enorme kans om groene banen te creëren, en jonge mensen zijn geïnteresseerd in duurzaamheid, maar we moeten dat wel faciliteren. Je zou het op meerdere fronten moeten aanpakken, waarbij onderwijs voorop staat door meer studenten op alle niveaus enthousiast te krijgen voor een technische opleiding. Ook stimuleren we werkgevers om bij- en omscholing aan te bieden, en werken we samen met sociale partners om mensen te begeleiden naar een nieuwe baan.

Je ziet dat veel consumenten, bedrijven, investeerders en overheden groene keuzes willen maken. Het is geen klein clubje meer dat dit wil. Dat de Europese Commissie in 2050 alleen nog veilige en duurzame stoffen binnen de EU wil komt dus niet uit de lucht vallen. We moeten de  effecten van producten inzichtelijk maken, zodat iedereen de bewuste keuzes kan maken. Dat geldt niet alleen voor producten gemaakt in de EU, maar ook voor import. Daar hebben wij een aantal concrete voorstellen voor. We willen dat elk product een digitaal paspoort krijgt dat de hele levenscyclus meegaat, met daarin basale informatie over de impact op het milieu, zoals de herkomst van de materialen en welke onderdelen hergebruikt kunnen worden. Traceerbaarheid is daar een onderdeel van. Een wet is een afspraak die we met elkaar maken, en met hoe meer mensen je die afspraak kunt maken, des te beter het is voor bescherming van mens en milieu. Dat is de kracht van de EU. Tegelijkertijd moet je de wet handhaven, en daar schort het vaak aan. De Europese Commissie handhaaft niet, dat doen de lidstaten zelf. Daarom is het is belangrijk om de handhaving in alle lidstaten te versterken. We zijn één markt, die zo sterk is als de zwakste schakel.”


VNCI analyseert de programma's

Wat zijn de belangrijkste punten uit de partijprogramma's voor de chemische industrie? Je leest het op onze verkiezingspagina.