Rli adviseert over gevaarlijke stoffen

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) presenteerde vandaag het adviesrapport ‘Greep op gevaarlijke stoffen’. Hierin concludeert zij dat het overheidsbeleid voor het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen weliswaar de afgelopen decennia de risico’s voor mens en milieu heeft gereduceerd, maar dat dit niet voldoende is voor de toekomst. De Koninklijke VNCI ondersteunt de ambitie om blootstelling van mens en milieu aan gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen.

 

Dit is in lijn met het Responsible Care-programma van de industrie zelf en past binnen de ambitie om de transitie te maken naar een circulaire economie, waarin de chemische industrie een onmisbare schakel is. Deze ambities vereisen een Europees geharmoniseerde aanpak.

Het advies van de RLI is belangrijk voor de chemische industrie om de beheersing van de risico’s van gevaarlijke stoffen verder te versterken. Veilig en verantwoord produceren is voor de chemie topprioriteit. Op 1 april organiseert de raad een bijeenkomst om de aanbevelingen te bespreken met bestuurders, verantwoordelijken bij bedrijven en experts vanuit kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Ook de VNCI zal hieraan actief deelnemen.

Lees het advies 'Greep of gevaarlijke stoffen'