12 - 12 - 2019

VNCI blij met Green Deal

“Mooi dat er een gelijker speelveld ontstaat”

 

De door de Europese Commissie aangekondigde Green Deal zien wij als een constructieve aanpak om de Europese economie te verduurzamen en zo bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. De Nederlandse chemie steunt de doelstelling van de Commissie om in 2050 broeikasgasneutraal te zijn. Als sector kunnen we niet alleen zelf bijdragen aan het halen van deze doelstellingen, maar ook andere sectoren helpen te verduurzamen door het ontwikkelen van nieuwe innovatieve oplossingen en het creëren van circulaire waardeketens. De Green Deal maakt duidelijk dat we moeten focussen op innovatie en nieuwe investeringen om een duurzame, circulaire economie te realiseren. 

 

Bernard Wientjes, voorzitter VNCI: "Het is mooi om te zien dat er een gelijker speelveld ontstaat. Nederland liep in de discussie voorop, maar met de Green Deal gaan we een versnelling maken in heel Europa. En dat is nodig om tot een CO2-neutrale economie te komen. Op deze manier ondersteunt Europa het Nederlandse beleid. Om de Green Deal tot een succes te maken is het belangrijk dat de chemische industrie als waardevolle partner en leverancier van oplossingen betrokken blijft in het proces. Daarom is het goed om te zien dat Commissaris Timmermans begin 2020 komt met Europees industriebeleid gericht op innovatievermogen en het bouwen van nieuwe waardeketens. Daarmee maakt Europa duidelijke keuzes en kan de industrie de versnelling en politieke woorden ook omzetten in concrete daden."

 

Chemistry for Climate

De doelstelling van broeikasgasneutraliteit in 2050 vraagt meer aandacht voor de integrale oplossingsrichtingen die gepresenteerd zijn in het VNCI-rapport Chemistry for Climate. Daarin vraagt de VNCI naast aandacht voor de energietransitie ook aandacht voor de klimaattransitie. We moeten verder kijken dan de eigen schoorsteen, en investeren in de waardeketens van de toekomst. Dat betekent aandacht voor inzet van reststromen en biomassa als grondstof, mechanische en chemische recycling, verregaande elektrificatie van industriële processen en opvang en recycling van CO2. Veel van deze oplossingen vragen nog veel innovatie, maar de richting is duidelijk en zijn noodzakelijk voor het bereiken van de lange termijn transitie.


Lees meer over dit onderwerp via de tag(s):
Green Deal
CO2-reductie

Onderdeel van dossier(s):