De Europese chemische industrie maakt werk van REACH

Verklaring van Cefic over het BUND rapport

 

REACH is een van de grootste Europese wetgevingstrajecten van de Europese Unie en bedrijven werken hard aan de implementatie ervan. Door 90.000 registraties van bijna 22.000 stoffen in te dienen, heeft de chemische industrie rechtstreeks bijgedragen aan de ontwikkeling van de meest uitgebreide database van chemicaliën in de wereld.

 

Geen enkele andere regio in de wereld volgt Europa in dit opzicht of komt zelfs in de buurt van de hoeveelheid werk die wordt verzet. De taak voor zowel grote als kleine bedrijven is enorm, vooral doordat bij gebrek aan handhaving buitenlandse concurrenten de mogelijkheid hebben om zonder dezelfde inspanningen vrijelijk op de Europese markt te concurreren.

 

Marco Mensink, directeur-generaal van Cefic, de Europese koepel van chemische brancheverenigingen: "De Europese chemische industrie maakt dagelijks werk van de uitvoering van REACH. We nemen de bevindingen van ECHA dat de kwaliteit van de gegevens in een aantal REACH-dossiers moet worden verbeterd serieus en zullen volledige transparant zijn over onze acties om dit te verbeteren. De sector werkt actief samen met ECHA en de Europese Commissie om vast te stellen op welke gebieden verbeteringen nodig zijn.

 

De problemen die in het rapport van de Bund aan de orde zijn gesteld zijn niet nieuw en alle betrokken partijen zijn hier druk mee bezig. Dit type berichtgeving is niet nuttig, evenmin als het publiekelijk aan de schandpaal nagelen van individuele bedrijven die hard werken om de REACH-dossiers effectief en efficiënt op orde te brengen in overeenstemming met de nieuwste methodologieën, richtlijnen en het beter toepassen van alternatieve strategieën om het testen op dieren te minimaliseren".