Toelichting Koninklijke VNCI op NOS artikel over de werking van de REACH-database

 

De NOS heeft op 8 november op haar website een artikel gepubliceerd over de werking van de REACH-database met als kop 'Hoe gevaarlijk zijn chemische stoffen? Heel vaak weten we dat niet'. De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie vindt het belangrijk om hier een nadere toelichting op te geven.

 

REACH werkt
De chemische industrie heeft in EU afspraken gemaakt dat alle stoffen die op de EU-markt worden gebruikt, veilig zijn voor mens en milieu en voldoen aan alle relevante EU-regels.
Het veilig kunnen gebruiken van stoffen is voor de chemische industrie de license to operate.

 

Colette Alma, directeur Koninklijke VNCI: "Onze bedrijven hebben zich enorm ingespannen om alle registratiedossiers op tijd voor de deadline van 2018 samen te stellen. Er is een enorme hoeveelheid gegevens beschikbaar over meer dan 20.000 stoffen die op de Europese markt zijn, terwijl er tegelijkertijd voor is gezorgd dat zich geen verstoringen in de toeleveringsketen hebben voorgedaan. Er is meer dan 2 miljard euro geïnvesteerd om de naleving van REACH te waarborgen."

 

Dankzij REACH beschikt Europa over de meest uitgebreide databank van chemische stoffen ter wereld.

De Europese Commissie heeft onlangs een onafhankelijke evaluatie van de uitvoering van REACH uitgevoerd. Zij is tot de conclusie gekomen dat er de afgelopen tien jaar veel vooruitgang is geboekt, maar ook dat het werk nog niet af is en op sommige gebieden sneller moet gaan. De REACH-evaluatie heeft duidelijke aanbevelingen opgeleverd.

De chemische industrie blijft daarom samen met het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) en de nationale autoriteiten lacunes in de gegevens opsporen en treft de nodige maatregelen om deze lacunes in te vullen. Dit is in overeenstemming met de focus van de volgende fase van de uitvoering van REACH, namelijk de evaluatie van de dossiers.

Een van de doelstellingen van REACH is onnodige dierproeven tot een minimum te beperken en zoveel mogelijk gebruik te maken van alternatieve methoden. Bij het samenstellen van de dossiers is gebleken dat er verschillende interpretaties zijn over het gebruik van deze methoden, wat heeft geleid tot een aantal van de genoemde lacunes van de gegevens. De industrie werkt samen met ECHA en regelgevers in alle EU-lidstaten aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke aanpak van alternatieve methoden.