Engelse vertaling handreiking veiligheid spoorketelwagens nu beschikbaar

De VNCI publiceert samen met Cefic een Engelse versie van de handreiking 'Vervoer gevaarlijke stoffen - kenbare gebreken ketelwagens’ 

Een incident tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen, hoe gering ook, kan al snel leiden tot grote maatschappelijke onrust en overlast. Denk aan het stilleggen van het treinverkeer en het ontruimen van stations. Daarom spannen de chemische industrie en vervoerders zich continue in om incidenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor tot een minimum te beperken.

 

Engelse versie
Eind 2014 heeft de VNCI in samenspraak met de spoorvervoerder DB Cargo een handreiking opgesteld met de titel 'Vervoer van gevaarlijke stoffen - kenbare gebreken ketelwagens'. Deze handreiking is bedoeld om bewustzijn te creëren bij de diverse stakeholders die met dit vervoer te maken hebben.

Eind 2016 is een eerste update van deze uitgave gepubliceerd en nu heeft de VNCI in samenspraak met haar Europese moederorganisatie Cefic ook een Engelse vertaling opgesteld: 'Identification of defects in Rail Tank Cars'

 

 

Minder incidenten
Aangezien het spoorvervoer bij uitstek een internationale aangelegenheid is, waarbij het laden of lossen vaak in het buitenland plaatsvindt, wil de VNCI met deze vertaling ook buitenlandse stakeholders informeren over deze ‘goede praktijk’ in de hoop daarmee het aantal incidenten verder te verminderen.

In deze uitgave is een groot aantal technische details opgenomen die de gebruiker inzicht geven hoe de veiligheid rondom het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen kan worden geborgd.

De VNCI hoopt dat met deze Engelse versie ook in het buitenland meer aandacht komt voor het zorgvuldig omgaan met het equipement zoals bijvoorbeeld de diverse afsluiters die op een ketelwagen aanwezig zijn. Het probleem van kleine lekkages, die in Nederland relatief veel aandacht krijgen en ook regelmatig voor verstoringen van het treinverkeer zorgen, is in de meeste gevallen namelijk het gevolg van afsluitinrichtingen van ketelwagens (ook lege ongereinigde) die niet goed worden afgesloten waardoor er gedurende het transport kleine lekkages ontstaan.

Beide uitgaves zijn te downloaden van de VNCI website als ook via de website van Cefic.