08 - 02 - 2018

'Alleen veiligheidsrisico's herkennen is onvoldoende'

 

Tekst: Adriaan van Hooijdonk

 

SSVV en Deltalinqs ontwikkelen nieuwe praktijktraining voor aannemers

Steeds meer chemiebedrijven richten Safety Centers op. Hier trainen ze aannemers en het eigen personeel om zo veilig mogelijk te werken. Om te voorkomen dat ze overal verschillende instructies krijgen, ontwikkelde de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) met Deltalinqs een nieuwe praktijktraining.  

Chemiebedrijven willen meer aandacht besteden aan het standaardiseren en vergroten van  de praktische veiligheidsvaardigheden van contractors. Daarom richten steeds meer chemiebedrijven Safety Centers op. Hier trainen ze hun aannemers en het eigen personeel om zo veilig mogelijk te werken. Het ligt dus voor de hand om één gemeenschappelijke training te organiseren om te voorkomen dat cursisten verschillende trainingen in Safety Centers krijgen. Daarom ontwikkelde de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) met Deltalinqs in 2017 de training ‘Toepassen basisveiligheid in de (petro)chemie’.  

“Alleen de veiligheidsrisico’s herkennen is niet voldoende. Medewerkers moeten ook weten hoe ze moeten handelen. Hier spelen wij met de training op in”, vertelt Alfons Buijs,technisch-directeur van de SSVV. “Aannemers die in een chemische fabriek willen werken, moeten altijd over het basisdiploma VCA beschikken. In de opleiding en het examen is veel aandacht voor theoretische kennis over veiligheid. In deze nieuwe training leren de mensen risico’s op de werkvloer te herkennen en de praktische vaardigheden om veilig te werken.” 

De nieuwe RDM Training Plant van onder meer ondernemersorganisatie Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam op de Heijplaat is volgens Buijs goed uitgerust voor de gezamenlijk ontwikkelde training. In deze Training Plant staan machines, stellages en destillatiekolommen. Ook liggen er kabels en leidingen en is er een controlekamer ingericht. De RDM Training Plant biedt veertig opleidingen aan, variërend van beroepstrainingen als flensmonteur tot ‘werken op hoogte’ en het ‘betreden van besloten ruimtes’. De RDM Training Plant richt zich naast op personeel in de procesindustrie, ook op mbo- en hbo-studenten die in de sector aan de slag willen gaan.

 

‘Aannemers moeten ook weten hoe ze moeten handelen bij risico’s op werkvloer’ 

 

Proeve van bekwaamheid
Tijdens de ééndaagse training nemen cursisten eerst met de trainer de werkvergunning voor een opdracht door. Vervolgens voert een van de cursisten de opdracht uit, zoals het betreden van een besloten ruimte. Dat gebeurt onder het toeziend oog van de trainer en de medecursisten. In totaal voeren de cursisten vier opdrachten uit. Aan het einde van de dag neemt de trainer de resultaten met de cursisten door. “De terugkoppeling is vooral bedoeld om de verbeterpuntenvan de cursist in kaart te brengen”, benadrukt Buijs. “De praktijkoefeningen zijn dus nog geen examen, zoals het VCA-diploma. Anders dan bij het theoretische VCA-diploma worden de deelnemers aan de praktijkoefeningen beoordeeld met behulp van een proeve van bekwaamheid. De bedoeling is wel om stapeling van trainingen, en dus kosten, te vermijden. Daar worden momenteel afspraken over gemaakt.” 

Buijs verwacht dat de eerste cursisten in de loop van volgend jaar met de training op de RDM Training Plant kunnen starten. Alle documenten zijn door de werkgroep Arbeidsveiligheid van de VNCI goedgekeurd. “Deze nieuwe training is nu een experiment in de Deltalinqs-regio. De training is nu dus ook nog niet verplicht op grond van de VCA en de SSVV-opleidingengids”, zegt Buijs. “We letten er ook op dat andere regio’s en branches dezelfde doelen op hun eigen manier kunnen implementeren. We moeten ook nog een antwoord vinden op een vraag van de aannemers. Zij willen graag weten of deelnemers die regelmatig de nieuwe training volgen in de toekomst vrijstelling krijgen voor hun VCA-diploma. Daar zijn wij nog niet over uit.”

 

 


Lees verder:

Croda ziet voordelen 
“Ik zie voordelen in het gebruik van een extern Safety Center door onze contractors”, zegt Remko van der Heul, veiligheidsadviseur bij chemiebedrijf Croda in Gouda en lid van de werkgroep Arbeidsveiligheid van de VNCI. “Wij zijn immers te klein om er zelf een op te zetten.” Door aannemers niet alleen theoretische veiligheidskennis bij te brengen, maar ze ook praktijksituaties te laten oefenen, kunnen de veiligheidsprestaties in de sector volgens Van der Heul nog verder verbeteren. Hij wijst erop dat contractors die bij Croda aan de slag gaan eerst op hun veiligheidsprestaties zijn gescreend door de inkoopafdeling. Daarnaast krijgen ze eerst een poortinstructie en een formulier met de belangrijkste veiligheidsregels. Of Croda ook daadwerkelijk van een Safety Center gebruik gaat maken, is nog niet bekend.

 

Beter veiligheidsprestaties sinds Shell Safety Center
Joop Altena, HSE-specialist bij Shell Pernis, staat positief tegenover het Deltalinqs/SSVV-initiatief. Altena is betrokken bij het Shell Safety Center, dat begin 2014 bij Shell Pernis werd geopend. Het centrum is in nauwe samenwerking tussen Shell Pernis en grote huisaannemers opgezet, ingericht en bekostigd. De filosofie is dat aannemers en Shell-personeel samen met hun leidinggevenden door de training gaan en bewuster worden van het thema veiligheid. Hij wijst erop dat de veiligheidsprestaties van aannemers en het eigen personeel de afgelopen vier jaar, dus sinds ze van het Shell Safety Center gebruikmaken, zijn verbeterd. “Het aantal incidenten is vergelijkbaar, maar ze zijn wel minder ernstig dan voorheen.”

Er staan meerdere praktijkopstellingen van onderhoudssituaties in fabrieken. De trainers komen van Shell en de huisaannemers. “In het Shell Safety Center staan de aannemers in hun gewone kleding naar de praktijkopstelling te kijken”, legt Altena uit. “Ze hoeven niet daadwerkelijk een besloten ruimte te betreden of een steiger op te klimmen, maar ze bespreken de praktijksituaties en de risico’s in die situaties met elkaar. Die gezamenlijke ervaring nemen ze mee naar buiten en daar kunnen ze elkaar aanspreken en helpen. Elkaar durven aanspreken op (onbewust) onveilig gedrag is immers essentieel voor een goede veiligheidscultuur.” 

Altena benadrukt dat ook andere partijen welkom zijn: “Op aanvraag is alles mogelijk. 
Zo ontvingen wij al brandweerlieden en lagere en middelbare scholieren.” 

 


 

Dow traint contractors in vernieuwd Safety Center
“De training is een goed initiatief voor kleinere chemiebedrijven die zelf geen Safety Center hebben”, stelt Marcel Gokke, arbeidsveiligheidspecialist bij Dow Benelux in Terneuzen en lid van de werkgroep Arbeidsveiligheid van de VNCI. “Ook is het goed om de instructies te standaardiseren en in een gemeenschappelijke training te verwerken.” Dow heropende in september 2017 in Terneuzen zijn eigen, vernieuwde Safety Center in samenwerking met alle hoofdaannemers. “Hier staan diverse praktijkopstellingen die gericht zijn op de Dow-processen en de veiligheidsregels in de plants op ons terrein”, licht Gokke toe. “Contractors en ook Dow-personeel worden hier interactief getraind en ver-richten daarbij uiteenlopende handelingen, zoals het veilig betreden van een steiger.” Of Dow ook daadwerkelijk de nieuwe training gaat aanbieden is nog onbekend, maar het initiatief zal intern wel onder de aandacht worden gebracht.


Lees meer over dit onderwerp via de tag(s):
Chemie Magazine