Zoeken

Gebruik eventueel ook filters om je zoekopdracht te verfijnen. 

Filters worden toegepast, een moment geduld

Resultaten

29.04.2021
De tabellen met tijdelijk vrijgestelde desinfectiemiddelen in verband met COVID-19 zijn bijgewerkt. Voor ethanol-houdende desinfectiemiddelen moet ook rekening gehouden worden met de Arbowetgeving.
21.04.2021
Thema dit jaar is het Veiligheidsinformatieblad en de kansen en knelpunten die dit biedt voor gezond werken met stoffen.
15.01.2021
“Voor alle industrieën geldt dat we naar een klimaat-neutrale samenleving gaan en dat betekent dat ook de chemische industrie een bijdrage moet leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot", aldus Suzanne Kröger van GroenLinks.
09.12.2020
Het delen van best practices en kennis over het omgaan met verschillende gevaarlijke stoffen staat zoals elk jaar centraal
20.01.2020
Sinds de uitvinding in 1938 hebben per- en polyfluoralkylstoffen (pfas) ons veel gemak en welzijn gebracht. Dankzij pfas laat onze regenkleding geen water door, bakken onze pannen niet aan en zijn allerlei medische toepassingen mogelijk. Inmiddels
20.01.2020
De VNCI pleit voor een transparante dialoog over de voor- en nadelen van het gebruik van gevaarlijke stoffen. Uitgangspunt daarbij is dat stoffen die zorgen voor gezondheidsschade of milieurisico streng gereguleerd of verboden moeten worden.
05.12.2019
Het meeste van de 33 miljoen kilo neodymium die per jaar wordt geproduceerd, zit in magneten.
18.11.2019
De start-up Asbeter, winnaar van de Rabo Duurzame Innovatieprijs, ontwikkelde het circulaire proces Asbetter Acids om asbest in dakplaten te vernietigen met restzuren uit de chemische industrie.
04.11.2019
Het delen van goede praktijken en kennis over het omgaan met gevaarlijke stoffen staat centraal. De dag begint met twee inspirerende sprekers: Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) en wetenschapper en columnist Rosanne Hertzberger.
29.10.2019
Europese subsidie voor Nederlands onderzoek naar lignine gebaseerd polyurethaan en fenol Een Nederlands consortium onder leiding van Vertoro heeft € 1,2 miljoen subsidie gekregen om het potentieel van ruwe lignineolie (CLO) als platform
12.09.2019
De Raad van State bepaalde onlangs dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer mag dienen als basis voor vergunningen voor stikstofemissies. Door de uitspraak ontstaat voor veel projecten die stikstofdepositie kunnen terugdringen een
19.09.2018
Ziekten, plagen en onkruid: zonder gewasbescherming zitten boeren met de handen in het haar. De kunst is om de middelen zo ‘vriendelijk’ mogelijk te maken.

1 2 » 1/2 (31)