Zoeken

Gebruik eventueel ook filters om je zoekopdracht te verfijnen. 

Filters worden toegepast, een moment geduld

Resultaten

12.10.2022
Herziening REACH, een tijd van transities voor de chemische industrie . Schrijf je alvast in.
04.07.2022
Het Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (Lexces) is officieel van start gegaan. Lexces geeft invulling aan het advies van de Commissie Heerts om de kennisinfrastructuur op het terrein van stoffengerelateerde beroepsziekten
18.05.2022
Op 18 mei wordt de conferentie Process Safety gehouden. Veertien keynote speakers gaan in op het thema ‘Samen veilig maken van processen met gevaarlijke chemicaliën’.
14.04.2022
PFAS zijn al lange tijd onderwerp van discussie. Deze stoffen worden bij gebruik in blusschuim binnen afzienbare tijd helemaal verboden. Wat zijn de gevolgen?
30.11.2021
Veilige en duurzame stoffen zijn onmisbaar voor het halen van de doelen van de Green Deal: een klimaatneutrale en circulaire economie, minder vervuiling en betere bescherming van de biodiversiteit.
23.11.2021
Tijdens een minisymposium van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kwam de stand van zaken rond pfas aan de orde. Een door Nederland gesteund en op REACH gebaseerd verbod in de EU is in de maak, waarbij de discussie over uitzonderingen
21.04.2021
Thema dit jaar is het Veiligheidsinformatieblad en de kansen en knelpunten die dit biedt voor gezond werken met stoffen.
15.01.2021
“Voor alle industrieën geldt dat we naar een klimaat-neutrale samenleving gaan en dat betekent dat ook de chemische industrie een bijdrage moet leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot", aldus Suzanne Kröger van GroenLinks.
09.12.2020
Het delen van best practices en kennis over het omgaan met verschillende gevaarlijke stoffen staat zoals elk jaar centraal
20.01.2020
Sinds de uitvinding in 1938 hebben per- en polyfluoralkylstoffen (pfas) ons veel gemak en welzijn gebracht. Dankzij pfas laat onze regenkleding geen water door, bakken onze pannen niet aan en zijn allerlei medische toepassingen mogelijk. Inmiddels
22.02.2014
Algemene tekst: Stoffen
Gevaarlijke stoffen, waarom worden ze gebruikt? Chemiebedrijven produceren en ontwikkelen bedenken en innoveren (nieuwe en bestaande) stoffen voor producten die onze samenleving veel gemak en welzijn brengen. In Nederland maken en gebruiken we