Zoeken

Gebruik eventueel ook filters om je zoekopdracht te verfijnen. 

Filters worden toegepast, een moment geduld

Resultaten

22.04.2022
Bijeenkomst: CTGG-dag 2022
Meld je nu aan voor een interessant en gevarieerd programma op de CTGG-dag 2022.
21.01.2022
Chemiebedrijven, groot én klein, kunnen in de problemen komen als ze te maken krijgen met een hack, attack of datalek. De Cybersecurity Alliantie heeft een aantal tools en producten ontwikkeld voor ondernemers en bedrijven. 
21.12.2021
Een belangrijk thema voor het cluster Veiligheid, Gezond en Milieu in het afgelopen jaar was verbinding leggen met de transitie-uitdagingen. Veilig en gezond werken is een van de pijlers voor een klimaatneutrale en circulaire samenleving en daarbij
01.12.2021
Geen enkel bedrijf kan meer zonder cybersecurity. Er zijn veel voorbeelden van kleine én grote bedrijven die in de problemen raken na een hack, attack of datalek. De financiële en reputatieschade kunnen desastreus zijn en ook de ‘fysieke’ veiligheid
30.11.2021
Met de lancering van de Chemicals Strategy for Sustainability (CSS), de duurzame chemicaliënstrategie, zet Europa de nieuwe standaard voor veilige en duurzame stoffen neer. De CSS is onderdeel van de Europese Green Deal.
23.11.2021
Tijdens een minisymposium van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kwam de stand van zaken rond pfas aan de orde. Een door Nederland gesteund en op REACH gebaseerd verbod in de EU is in de maak, waarbij de discussie over uitzonderingen
25.10.2021
Stand van zaken over het nationaal beleid betreffende Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), potentieel ZZS (pZZS) en opkomende stoffen en stand van zaken bij lucht, water en afval.
13.09.2021
Vorig jaar presenteerde de Europese Commissie de Chemicals Strategy for Sustainability. Deze chemicaliënstrategie kondigt een verbod aan op het gebruik van de meest schadelijke chemicaliën in consumentenproducten. Unilever is er klaar voor. “Wij zijn
01.07.2021
De Algemene Rekenkamer heeft het rapport Handhaven in het duister uitgebracht. Daarin staat dat de aanpak van milieuovertredingen ontoereikend is. De Koninklijke VNCI ondersteunt de noodzaak om het VTH-stelsel verder te professionaliseren.
14.06.2021
Safety Delta Nederland (SDN) heeft de brochure ‘Samenwerken Industrie’ gepubliceerd. Doel van de publicatie is om Brzo-bedrijven via de betrokken brancheorganisaties en vakverenigingen te stimuleren om deel te nemen aan de SDN-activiteiten.
31.05.2021
Er is meer tijd nodig is om een verantwoorde start te kunnen bieden waarbij vergunningverlening en belangrijke gebiedsontwikkelingen ongehinderd kunnen doorgaan. Om die reden wordt de invoering van de Omgevingswet een half jaar uitgesteld.
29.04.2021
De tabellen met tijdelijk vrijgestelde desinfectiemiddelen in verband met COVID-19 zijn bijgewerkt. Voor ethanol-houdende desinfectiemiddelen moet ook rekening gehouden worden met de Arbowetgeving.
22.04.2021
Het RIVM presenteert uitkomsten van het rapport ‘Het peilen van veiligheidsbeleving en informatiebehoeften van omwonenden rond chemieclusters. Belevingsonderzoek Chemelot’.
21.04.2021
Thema dit jaar is het Veiligheidsinformatieblad en de kansen en knelpunten die dit biedt voor gezond werken met stoffen.
06.04.2021
Hoe zorgen we er samen voor dat we ook in de toekomst in de omgeving van Chemelot op een veilige, gezonde én duurzame manier kunnen wonen, werken, recreëren, ondernemen en innoveren?
17.03.2021
Nederland telt steeds meer publiek-private samenwerking bij brandweerkorpsen. Nu is het tijd voor de volgende stap: één landelijke samenwerkingsstructuur voor overheid en industrie voor het afdekken van de risico’s van grootschalige chemie- en

1 2 3 » 1/3 (67)