Zoeken

Gebruik eventueel ook filters om je zoekopdracht te verfijnen. 

Filters worden toegepast, een moment geduld

Resultaten

21.04.2021
Het thema dit jaar is het Veiligheidsinformatieblad en de kansen en knelpunten die dit biedt voor gezond werken met stoffen.
19.03.2021
Bijeenkomst: PGS 31
Pak deze kans om alles te weten te komen over PGS 31.
11.03.2021
Bijeenkomst: PGS 15
In deze online sessie geven we antwoord op vragen over PGS 15.
22.02.2021
Safety Delta Nederland (SDN) is een unieke samenwerking tussen overheid, wetenschap en (petro)chemische industrie waarin wordt gezocht naar de beste manier om te vinden, verbinden en vernieuwen in veiligheid.
07.12.2020
Nederland heeft ruim vierhonderd bedrijven die onder het Besluit Risico’s Zware ongevallen (BRZO) vallen. Veiligheid staat voorop en daarom moeten ze aan strenge regels voldoen.
20.01.2020
De VNCI pleit voor een transparante dialoog over de voor- en nadelen van het gebruik van gevaarlijke stoffen. Uitgangspunt daarbij is dat stoffen die zorgen voor gezondheidsschade of milieurisico streng gereguleerd of verboden moeten worden.
31.07.2017
Veilig en gezond werken voor mens en milieu is een continu proces van kennis vergaren, ervaringen opdoen, leren van elkaar, waar nodig leren van fouten en verbeteringen doorvoeren. Ook is het een belangrijk uitgangspunt voor de 'licence