Algemene tekst

Responsible Care

De chemische sector in Nederland maakt volop werk van verduurzaming. Ze hecht veel waarde aan verbetering van haar prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en de communicatie daarover.

Zo nemen alle leden van de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) deel aan het wereldwijde programma Responsible Care (RC). De laatste jaren heeft de VNCI het programma verbreed tot duurzaam ondernemen en het nadrukkelijker gericht op verbeteringen binnen de waardeketen.

Responsible Care pijlers

  • Procesveiligheid: we vragen bijvoorbeeld naar het aantal procesveiligheidsincidenten dat zich in een jaar per 200.000 gewerkte uren heeft voorgedaan, de zogenaamde Process Safety Incident Rate (PSIR).
  • Arbeidsomstandigheden: De VNCI inventariseert al meer dan 10 jaar de arbeidsongevallen (letsel met meer dan een dag verzuim) bij haar leden. 
  • Milieu: kwaliteit van lucht, water en grond 
  • Transport(veiligheid)
  • Communicatie over Responsible Care
  • Security draagt bij aan het terugdringen van criminaliteit, het vroegtijdig signaleren van ongewenst gedrag en het voorkomen van terrorisme. 
  • Product stewardship (ketenbeheer)

Responsible Care Rapport

Op responsiblecare.nl staat informatie over het gebruik van grondstoffen, arbeid- en proces veiligheid, emissies en watergebruik. Alle grafieken en figuren zijn gemakkelijk te downloaden voor eigen gebruik. Nieuw in deze digitale editie zijn de cijfers over watergebruik en afval, opgesplitst naar verwerkingsmethode. Een andere interessante toevoeging op de website zijn de Sustainable Development Goals. Het afgelopen jaar is er onderzocht aan welke specifieke SDG’s de chemische industrie in Nederland een bijdrage kan leveren. 

Responsible Care Dashboard

De informatie die de VNCI via de jaarlijkse Responsible Care-vragenlijst van haar leden ontvangt is voor de sector van groot belang. De resultaten worden door de VNCI gebruikt voor het jaarlijkse RC-rapport en om aan (inter)nationale rapportageverplichtingen te voldoen. Het Responsible Care Dashboard geeft de leden de mogelijkheid om de prestaties op bedrijfsniveau te volgen en te vergelijken met het gemiddelde van de sector. 

Het RC-programma is actief in 65 landen. De VNCI is in 1992 gestart met het Responsible Care-programma, in die tijd een grote uitdaging voor de sector. In de loop der jaren kwam er wereldwijd meer focus op Product Stewardship en sinds 2016 is er meer aandacht voor het nemen en tonen van leiderschap.

Het Responsible Care Dashboard is alleen beschikbaar voor VNCI-leden. De RC-contactpersoon moet als eerste inloggen en kan daarna andere collega’s als gebruiker aanmaken.