Veiligheid Voorop


Het Veiligheid Voorop-programma is een samenwerkingsverband van VNO-NCW en de chemie-gerelateerde brancheorganisaties zoals VNCI en haar ketenpartners, zoals onderhoudcontractors en logistieke dienstverleners. Het doel is de veiligheidsprestaties van de (petro)chemie naar een nog hoger niveau brengen, door de veiligheidscultuur verder te verbeteren. De betrokken brancheorganisaties hebben het actieplan voor hun branche uitgewerkt in concrete acties. Er zijn vier pijlers:

  • Betrokken leiderschap en versterking daarvan
  • Continu verbeteren van het veiligheidsbeheerssysteem (VBS)
  • Actieve deelname aan Regionale Veiligheidsnetwerken
  • Nemen van ketenverantwoordelijkheid
     

Rapportage
De branches rapporteren jaarlijks over de veiligheidsactiviteiten die de chemische industrie en aanverwante partijen hebben gerealiseerd.

 

Staat van de veiligheid
Elk jaar stuurt de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de Staat van veiligheid majeure risicobedrijven naar de Tweede Kamer. Deze publicatie geeft een beeld van de naleving en veiligheidssituatie van de bedrijven waarvoor het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO) geldt.

 

Meer informatie: Veiligheid Voorop

 

Foto

Peter Bareman
Hoofd Veiligheid, gezondheid en milieu
06 - 349 248 72

Archief nieuwsberichten

Geen data beschikbaar

Geen data beschikbaar

Geen data beschikbaar