Security


Beveiliging is een integraal onderdeel van bedrijfsvoering in de chemiesector en draagt bij aan de continuïteit van de bedrijfsvoering, het terugdringen van criminaliteit, het vroegtijdig signaleren van ongewenst gedrag en het voorkomen van terrorisme. De opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologie leidt bovendien tot nieuwe beveiligingsdreigingen.

 

In 2010 is het onderwerp Security toegevoegd aan het Responsible Care-programma. Doel is om in de hele sector een vorm van securitymanagement te implementeren die past bij de omvang en complexiteit van de bedrijven. Dit is samengevat in de Responsible Care Security Code.

Om bij verhoogde terroristische dreiging extra maatregelen te kunnen treffen, heeft de chemische industrie afspraken gemaakt met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Geen data beschikbaar

Openbaar Conceptrapport chroom VI-verbindingen.
19 - 01 - 2016

De Gezondheidsraad heeft een openbaar conceptrapport gepubliceerd over de mogelijkheid om een schatting te maken van het extra risico op sterfte aan kanker door blootstelling aan chroom VI-verbindingen. Reacties (vooralsnog) tot 1 maart mogelijk.

Download

Geen data beschikbaar