Logistieke veiligheid


Logistieke veiligheid in de chemische industrie omvat opslag, laden, lossen en transport van gevaarlijke stoffen.

Veel chemiebedrijven bevinden zich op een van de chemieclusters die Nederland rijk is en leveren zoveel mogelijk producten aan elkaar, waardoor minder transport nodig is. Daarbuiten wordt een aantal gevaarlijke stoffen voornamelijk via pijpleidingen vervoerd (circa 60%).  Van het overige transport vindt circa 75% via binnenvaart, 20% over de weg en 5% per spoor  plaats.

Voor het internationale vervoer over zee, weg, spoor, binnenvaart en lucht geldt gedetailleerde regelgeving die de veiligheid van het transport van gevaarlijke stoffen moet borgen.

 

Basisnet
Overheid en bedrijfsleven hebben in het zogeheten Basisnet afspraken gemaakt over het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor. Daarmee is een duurzaam evenwicht gecreëerd tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen, veiligheid en de ruimtelijke ordening rondom de diverse infrastructuren, zoals binnenwateren, wegen en spoorlijnen. De gemeenten houden hier rekening mee bij bouwplannen voor bijvoorbeeld woningen, zodat de risico's voor omwonenden beperkt blijven.

Goederenvervoer

 

Engelse versie beschikbaar van publicatie kenbare gebreken (april 2018) 
De VNCI heeft september 2016 in samenwerking met goederenvervoerder DB Cargo de 2e versie van de uitgave 'Vervoer gevaarlijke stoffen kenbare gebreken ketelwagens’ gepubliceerd in het Nederlands. In deze uitgave, worden de vele technische details en voorschriften voor een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor op een toegankelijke manier toegelicht. Deze publicatie is alleen digitaal beschikbaar.

Sinds 1 april 2018  is de uitgave ook in het Engels beschikbaar: 'Identification of defects in Rail Tank Cars'. De Engelse versie wijkt op details iets af van de Nederlandse versie omdat sommige teksten en foto’s niet helemaal duidelijk waren.     

Als u opmerkingen of vragen heeft over dit onderwerp, de nieuwe uitgave of suggesties heeft voor onderwerpen in een volgende update, neemt u dan vooral contact op met Macco Korteweg Maris, beleidsmedewerker (Transport)veiligheid.

De beide publicaties zijn te downloaden via bovenstaande links of bekijk deze via onderstaande viewer:

 

 

 

Foto

Macco Korteweg Maris
Beleidsmedewerker (transport) veiligheid
06 - 516 299 98

Archief nieuwsberichten

Geen data beschikbaar

Geen data beschikbaar