Regionale ontwikkeling


Chemieclusters
De overheid investeert in versterking en verduurzaming van de zes chemische clusters (Het gebied rond de Rotterdamse haven, Zuid-Limburg, Zuid-west-Brabant en Zeeland, Noord-oost-Nederland, Delfzijl en Eemshaven, Oost-Nederland/Twente en Amsterdam). De investeringen zijn bedoeld om bijvoorbeeld de infrastructuur ter plaatse te verbeteren, zodat de clusters kostenefficiënter kunnen werken en aantrekkelijker zijn als vestigingsplaats.

De VNCI werkt mee aan het uitbouwen van de chemieclusters door onder andere het faciliteren van strategische acquisitie.

 

De VNCI behartigt de collectieve belangen van de leden niet alleen op nationaal en internationaal niveau, maar ook regionaal. Soms spelen hier issues die van invloed zijn op de gehele branche. De VNCI volgt daarom de regionale ontwikkelingen op de voet en speelt waar mogelijk een stimulerende en coördinerende rol, zoals bij de Regionale Veiligheidsnetwerken.

 

Platform 'Chemie in Nederland'
Chemie in Nederland is de naam van het nieuwe digitale platform, de ‘Wikipedia van de chemie’. Dit platform van de VNCI vervangt het voormalige papieren 'Handboek van de Chemie' en is uniek in de wereld. Tijdens de ‘Behind the scenes’@Chemelot op 26 maart jl. werd het platform ‘Chemie in Nederland’ officieel gelanceerd.

Chemie in Nederland bevat alle informatie over producenten, handelaren en dienstverleners in de Nederlandse chemische industrie. Hiermee kunt u per product, merk of dienst achterhalen welke bedrijven dit leveren. Per bedrijf vindt u bovendien alle diensten, contactgegevens en locaties.

 

 

Chemische waardeketens
Gekoppeld aan het platform zijn chemische waardeketens, ook wel 'chemiebomen', uitgewerkt, waarin de weergave en beschrijving van de productie (synthese) stappen zichtbaar worden gemaakt. 

 

Lees meer: 'VNCI lanceert Chemie in Nederland op Chemelot'