Regionale ontwikkeling


Chemieclusters
De overheid investeert in versterking en verduurzaming van de zes chemische clusters (Het gebied rond de Rotterdamse haven, Zuid-Limburg, Zuid-west-Brabant en Zeeland, Noord-oost-Nederland, Delfzijl en Eemshaven, Oost-Nederland/Twente en Amsterdam). De investeringen zijn bedoeld om bijvoorbeeld de infrastructuur ter plaatse te verbeteren, zodat de clusters kostenefficiënter kunnen werken en aantrekkelijker zijn als vestigingsplaats.

De VNCI werkt mee aan het uitbouwen van de chemieclusters door onder andere het faciliteren van strategische acquisitie.

 

De VNCI behartigt de collectieve belangen van de leden niet alleen op nationaal en internationaal niveau, maar ook regionaal. Soms spelen hier issues die van invloed zijn op de gehele branche. De VNCI volgt daarom de regionale ontwikkelingen op de voet en speelt waar mogelijk een stimulerende en coördinerende rol, zoals bij de Regionale Veiligheidsnetwerken.

 

Platform 'Chemie in Nederland'
Chemie in Nederland is de naam van het nieuwe digitale platform, de ‘Wikipedia van de chemie’. Dit platform van de VNCI vervangt het voormalige papieren 'Handboek van de Chemie' en is uniek in de wereld. Tijdens de ‘Behind the scenes’@Chemelot op 26 maart jl. werd het platform ‘Chemie in Nederland’ officieel gelanceerd.

Chemie in Nederland bevat alle informatie over producenten, handelaren en dienstverleners in de Nederlandse chemische industrie. Hiermee kunt u per product, merk of dienst achterhalen welke bedrijven dit leveren. Per bedrijf vindt u bovendien alle diensten, contactgegevens en locaties.

 

 

Chemische waardeketens
Gekoppeld aan het platform zijn chemische waardeketens, ook wel 'chemiebomen', uitgewerkt, waarin de weergave en beschrijving van de productie (synthese) stappen zichtbaar worden gemaakt. 


Platform verduurzaming industrie
Het platform Verduurzaming Industrie ondersteunt bedrijven die willen verduurzamen op technisch, economisch en juridisch gebied. Voor specifieke vragen staat een expertteam paraat dat jouw vraag persoonlijk behandelt.
 

Ondersteuning RVO in de regio
Weten welke regionale initiatieven er zijn en/of worden ontwikkeld voor een CO2-neutrale industrie in jouw regio? Zoek je samenwerking, inspiratie of wil je weten welke regelingen en subsidies voor jou interessant zijn? Neem dan contact op met de verantwoordelijke clustervertegenwoordiger vanuit RVO. 

Lees meer: 'VNCI lanceert Chemie in Nederland op Chemelot'

Foto

Reinier Gerrits
Hoofd MKB & Ondernemingsklimaat
06 - 349 248 71