Mkb-activiteiten


Het midden- en kleinbedrijf beschikt niet altijd over diepgaande kennis met betrekking tot  vergunningen, milieu- en veiligheidsissues, contacten met overheden en communicatie met stakeholders. Om mkb’ers hierin bij te staan zet de VNCI, die goed op de hoogte is van wet- en regelgeving en er vaak actief bij betrokken is, netwerken en ondersteuningsprojecten voor het mkb op. Zoals Innovatielink, waar ondernemers in de sectoren chemie en energie terecht kunnen met vragen en knelpunten op de weg van vinding naar markt.

Binnen de VNCI is een MKB Kopgroep geformeerd om dit segment van de leden beter te kunnen ondersteunen. Via deelname aan het Algemeen Bestuur van de VNCI spreekt het MKB mee over de beleidsvorming binnen de VNCI.

 

MKB en BRZO
Een pilot is gestart om te komen tot een structurele aanpak van proces safety bij BRZO plichtige MKB bedrijven gericht op versterking van de integriteit van assets. De uitrol naar alle MKB bedrijven zal plaatsvinden indien de pilot daar aanleiding toe geeft.

 

MKB definitie
Het chemische MKB dat in Nederland is gevestigd valt vaak buiten de op het MKB gerichte subsidie programma’s. De bedrijven hebben een Nederlandse entiteit en opereren als een klein tot middel groot MKB bedrijf. Maar omdat men onderdeel is van een buitenlandse moeder zijn de specifieke subsidie regelingen niet van toepassing. De VNCI pleit (samen met VNONCW) voor een aanpassing van de MKB definitie.

 

MIT-regeling
Mkb-ondernemers met innovatieve activiteiten op het raakvlak van chemie, energie en biobased economie kunnen subsidie aanvragen via de zogenaamde Mkb-innovatiestimuleringsregeling (MIT-regeling) van het ministerie van Economische Zaken. Deze regeling stimuleert maatwerk, innovatief ondernemerschap en cross-sectorale initiatieven, zoals de biobased economie en ketensamenwerking.

 

REACH
Sinds juni 2013 is REACH (de registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen) ook van toepassing op het mkb, omdat vanaf die datum ook kleinere hoeveelheden stoffen geregistreerd moeten worden. Lees meer over REACH

Mkb en REACH 

Foto

Reinier Gerrits
Hoofd MKB & Ondernemingsklimaat
06 - 349 248 71