Stimuleringsmaatregelen en subsidies


De ministeries van EZ en OCW stellen subsidie- en stimuleringsmaatregelen beschikbaar om technologie-innovaties te stimuleren of innovaties om te zetten in nieuwe bedrijvigheid.

Via het Topteam Chemie en VNO-NCW draagt de VNCI bij aan het ontwikkelen van stimuleringsinstrumenten voor innovatie en doorbraaktechnologieën.

Het verbeteren van innovatieondersteuning van middelgrote en kleinere lidbedrijven gebeurt sinds onder meer via de Mkb-innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT)-regeling.

Lees meer: rvo.nl/subsidies-regelingen

 

Pilotplants en demofabrieken
Een inventarisatie van de VNCI laat zien dat de Nederlandse chemie veel plannen heeft voor biobased pilotplants en demofabrieken. Rond de dertig projecten, negen fasen van volwassenheid, zeven beoogde markten, zes innovatieve methodes: wie het door de VNCI gemaakte overzicht van de nieuwe initiatieven in de Nederlandse chemie bekijkt, zal het al snel duizelen. Maar wie doorzet, krijgt via het schema een duidelijk beeld van waar het met de chemie naartoe gaat, welke initiatieven het meest kansrijk zijn, en welke externe hulp er nodig is om deze te laten slagen. Want tussen het eureka-moment van een ontdekking en een commerciële fabriek zit een groeiproces vol drempels, valkuilen en andere risico’s. Financiering en wetgeving vormen vaak een grote drempel.

VNCI pleit voor investeringsbank