Stoffen


Chemiebedrijven produceren (gevaarlijke) stoffen en zijn tegelijkertijd gebruiker van stoffen. Veel stoffen kunnen risico’s opleveren voor mens en milieu. Het is daarom van groot belang deze risico’s te kennen en te beheersen. En om aan de Europese stoffenwetgeving, zoals REACH en CLP, te voldoen. Deze is bedoeld om gezondheids-, veiligheids- en milieurisico's van stoffengebruik te minimaliseren.

Naast succesvolle lobby voor vereenvoudiging van wetgeving biedt de VNCI haar leden bij de naleving van de stoffenwetgeving ook praktische begeleiding. Zo is de VNCI erin geslaagd de kosten van de invoering van REACH voor de Nederlandse chemie tussen 2006 en 2018 met 20 miljoen euro  terug te brengen. De VNCI werkte hiertoe samen met Cefic, de Europese koepel van de chemie. Voor fabrikanten, importeurs en gebruikers van stoffen in kleine hoeveelheden blijkt REACH niettemin een enorme administratieve last te zijn. De VNCI werkt daarom met overheden en brancheorganisaties aan verdere vereenvoudiging van de uitvoering van de regelgeving.

Wet- en regelgeving

Mkb en REACH

Foto

Dirk van Well
Senior beleidsmedewerker stoffen en arbeidshygiëne
06 - 520 044 33

Archief nieuwsberichten

Geen data beschikbaar

Geen data beschikbaar

Geen data beschikbaar