19 Circulaires


Geen data beschikbaar

Geen data beschikbaar

Members Benefits
20 - 03 - 2009

Aanbiedingen: Initial Hokatex en Secur

Download
Haalbaarheidstoets arbogrenswaarden
14 - 04 - 2009

Haalbaarheidstoets arbogrenswaarden voor 4,4-Methyleendianiline, Epichloorhydrine en 1,2,3-Trichloorpropaan; reacties voor 1 oktober 2009.

Download
REACH - evaluatie van de verordening
23 - 06 - 2011

De Europese Commissie heeft onlangs een studie aanbesteed naar de gevolgen van REACH voor de werking van de interne markt en het concurrentievermogen van de industrie. De VNCI vraagt uw medewerking aan deze studie.

Download
Conceptrapporten Gezondheidsraad inzake classificatie
30 - 07 - 2008

Conceptrapporten Gezondheidsraad inzake classificatie als reproductietoxisch van Aluminium en Aluminiumverbindingen; reacties voor 15 oktober 2008.

Download
Gemengde Economische Commissie
07 - 04 - 2011

Gemengde Economische Commissie Nederland Rusland bijeenkomst in Den Haag 17-18 mei 2011

Download
VNCI partner van de C2W Career Expo
14 - 02 - 2013

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie is partner geworden van de C2W Career Expo. Dat betekent voor u als lid van de VNCI dat u met korting kunt deelnemen aan de C2W Career Expo.

Download
Economische missie Texas
26 - 04 - 2013

Uitnodiging om deel te nemen aan een economische missie naar Texas (Houston) o.l.v. Minister President Rutte en zijn Vlaamse collega Peeters 7-10 juli 2013.

Download
Technical Guidance Document
04 - 06 - 2008

Technical Guidance Document over Informatievereisten en de Chemischeveiligheidsbeoordeling gepubliceerd.

Download
VNCI 2e Kwartaalrapportage 2012
24 - 07 - 2012

Keynote speaker Sweder van Wijnbergen blikte tijdens de VNCI jaarvergadering vooruit op de toekomst van de chemie.

Download
Rapport VROM inspectie schuimblusinstallaties PGS
28 - 01 - 2009

Rapport VROM-inspectie schuimblusinstallaties PGS 15 met titel dieper duiken in het schuim. Reacties voor 10 februari 2009.

Download
De ILT heeft bezwaren tegen gebruik van Dry-break koppeling als 2e afslutier
21 - 03 - 2013

Gebruik dry-breakkoppeling bij spoorvervoer van gevaarlijke stoffen

Download
Model overeenkomst beschikbaar voor samenwerking in SIEF
11 - 06 - 2009

Model overeenkomst beschikbaar voor samenwerking in SIEF. Het bevat afspraken over vertrouwelijkheid, gezamenlijk indienen, delen van informatie en informatie over de voortgang e.d

Download
Compensatie hogere elektriciteitskosten door ETS
22 - 11 - 2011

Stand van zaken richtlijnen EU voor compensatie hogere elektriciteitskosten als gevolg van ETS

Download
Rapportageverplichtingen
14 - 02 - 2010

Rapportageverplichtingen voor bedrijven die ODS, ozone-depleting substances, als feedstock gebruiken.

Download
Conceptrapporten van de Gezondheidsraad betreffende naphthaleen en (di)benzyoperoxide.
13 - 06 - 2012

Conceptrapporten van de Gezondheidsraad betreffende naphthaleen en (di)benzyoperoxide. Reracties mogelijk tot uiterlijk 31 augustus.

Download
VNCI 2e kwartaalrapportage 2013
17 - 07 - 2013

Graag brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de VNCI

Download
Nieuwe lijst kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen
18 - 08 - 2010

Nieuwe lijst kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen van het ministerie van SZW, Reactie gevraagd voor nieuwe indeling van stoffen

Download
Standpunt Cefic op consultatie indirecte kosten compensatie ETS
06 - 05 - 2011

Update mei op standpuntbepaling Cefic/ VNCI op consultatie inzake indirecte kosten compensatie van de Europese Commissie

Download
Onderzoek naar PGS 15 en Bedrijfsbrandweren; feedback bedrijven voor 15 november.
08 - 11 - 2011

Onderzoek (quick scan) gaande naar PGS 15 en Bedrijfsbrandweren; graag feedback van bedrijven voor 15 november.

Download
Initiatief van de EU tot het moderniseren van handelsdefensieve instrumenten.
16 - 04 - 2012

ECHO circulaire waar op de mogelijkheid wordt gewezen om deel te nemen aan een publieke consultatie van DG Trade met verdere informatie.

Download
Nieuwe regels en informatie m.b.t. de Omgevingsvergunning
07 - 08 - 2013

Informatie over: Wijzigingen voor de Omgevingsvergunning Overgangstermijn Activiteitenbesluit Abonneren op lokale bekendmakingen

Download
Energielijst 2006 met investeringsaftrek
20 - 06 - 2006

Energielijst 2006 met investeringsaftrek voor energiebesparende technieken. Aanmelden nieuwe investeringen voor de lijst 2007 tot 8 september

Download
NOx-emissiehandel
21 - 05 - 2008

NOx-emissiehandel: De VNCI is via VNO-NCW in onderhandeling met de VROM over het verloop van de PSR (Performance Standard Rate) na 2010.

Download

6/39 (968)

Geen data beschikbaar