19 Circulaires


Geen data beschikbaar

Geen data beschikbaar

Modernisering Handelspolitieke Instrumenten
10 - 05 - 2012

Bijeenkomst over het functioneren van het handelspolitieke instrumentarium op 22 mei

Download
Derde tender energie demonstratie projecten (EOS)
03 - 05 - 2006

derde tender energie demonstratie projecten (EOS) loopt tot en met 17 augustus 1700 uur.

Download
Update van Cefic Nieuwsbrief over REACH-IT
04 - 06 - 2008

Update van Cefic Nieuwsbrief over REACH-IT

Download
Europese Arbogrenswaarden
26 - 01 - 2011

SCOEL aanbevelingen Europese arbogrenswaarden voor 4,4’-Diaminodifenylmethaan (MDA) en N-methylaniline; reactie voor 8 juli 2011.

Download
REACH - Tussenstoffen (intermediates)
05 - 01 - 2011

De uitleg die het ECHA geeft aan het begrip "tussenstof" (ïntermediate) in artikel 3(15) van REACH is volgens CEFIC te beperkt. VNCI adviseert bedrijven zelf beargumenteerd te beslissen.

Download
Stand van zaken compensatie indirecte kosten ETS
18 - 12 - 2012

Stand van zaken rondom compensatie in Nederland voor de indirecte kosten (op elektriciteit) als gevolg van het Emissiehandelssysteem (ETS) voor CO2.

Download
Classificatie als reproductietoxisch van HF, NaF en Vit. C.
06 - 01 - 2010

Rapport Gezondheidsraad inzake het NIET classificeren als reproductietoxisch van Waterstof- en Natriumfluoride en Ascorbinezuur (vitaminie C).

Download
Conceptrapporten gezondheidsraad
16 - 07 - 2012

Conceptrapporten van de Gezondheidsraad betreffende trichloorazijnzuur, tetrahydrofuran en acetaldehyde. Reacties mogelijk tot 15 september.

Download
Questionnaire inzake verbeterde Partnership en Cooperation Agreement invullen voor 20 april
13 - 04 - 2012

Onderhandelingen verbeterde Partnership en Cooperation Agreement tussen Kazakhstan en Europese Unie

Download
SCOEL aanbevelingen Europese arbogrenswaarden
14 - 05 - 2013

SCOEL aanbevelingen Europese arbogrenswaarden voor 1,4-dichloorbenzeen en fosforyltrichloride. Commentaar mogelijk tot 4 november

Download
REACH - Vergunningverlening
05 - 08 - 2010

Aanbeveling van het ECHA om 8 stoffen te onderwerpen aan vergunningverlening (autorisatie). Belanghebbenden hebben tot 30 september de tijd op dit voorstel te reageren

Download
Gevolgen nieuwe wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen en invloed op met name spoorvervoer.
11 - 07 - 2012

Gevolgen nieuwe wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen.

Download
Transport gevaarlijke stoffen van en naar China
04 - 06 - 2008

Transport gevaarlijke stoffen van en naar China vlak voor en tijdens de Olympische Spelen / Paralympics

Download
S.v.z. Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
06 - 01 - 2009

Stand van zaken Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Informatiedag op 18 maart 2009.

Download
Topsectorsubsidie voor MKB
18 - 04 - 2013

MIT Subsidie voor MKB

Download
Intrekking beleidsregels ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
17 - 11 - 2010

Intrekking beleidsregels ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 januari 2011.

Download
Conceptrapport Gezondheidsraad
19 - 10 - 2010

Conceptrapport Gezondheidsraad inzake classificatie als kankerverwekkend voor Aceton en 4-methoxyfenol, reacties voor 20 december 2010.

Download
2e Kwartaalrapportage 2010 VNCI
19 - 07 - 2010

2e Kwartaalrapportage 2010 VNCI

Download
Jaarplan 2012 Arbeidsinspectie. Extra aandacht invulling zorgplicht en kwaliteit certificering.
25 - 10 - 2011

Jaarplan 2012 Arbeidsinspectie. Extra aandacht voor invulling zorgplicht en verbetering kwaliteit certificering.

Download
NOx normen in AmvB
06 - 04 - 2011

voorstel van NOx normen voor stookinstallaties door ministerie I&M nav implementatie Europese richtlijn industriele emissies.

Download
Actualisatie PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.
09 - 01 - 2012

Actualisatie PGS 15 - Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.

Download
vrijhandelsovereenkomst EU en Korea 1 juli 2011 effectief
29 - 06 - 2011

afspraken tussen de EU en Zuid Korea over het wegnemen van handelsbelemmeringen (invoerrechten) en om buitenlandse investeringen aan te moedigen

Download
Nieuw activiteitenbesluit
11 - 12 - 2012

Vanaf 1 januari nieuwe algemene (milieu) regels via het Activiteitenbesluit, ook voor IPPC bedrijven.

Download

5/39 (968)

Geen data beschikbaar