19 Circulaires


Geen data beschikbaar

Geen data beschikbaar

REACH -Veiligheidsinformatiebladen
27 - 01 - 2010

Afgelopen week is het voorstel gepubliceerd voor wijziging van de Bijlage II (eisen veiligheidsinformatiebladen). De VNCI zal samen met het VHCP hun leden daarover uitgebreid informeren.

Download
Terugkoppeling ledenenquete
16 - 04 - 2013

Leden positief over werk VNCI in 2012

Download
Indienen voorstel voor haalbaarheidsprojecten
10 - 09 - 2008

Tot en met 16 oktober indienen van voorstellen voor haalbaarheidsprojecten groene grondstoffen

Download
REACH - Registratie
27 - 10 - 2010

Het Europees Chemicalienagentschap publiceert de lijst van te registreren stoffen.

Download
Partnership met Stichting Imagine.
29 - 04 - 2010

Een samenwerking met inhoud. Partnership met Stichting Imagine. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en Life Sciences, dat gaat prima samen!

Download
VNCI 4e Kwartaalrapportage 2010
23 - 02 - 2011

VNCI 4e Kwartaalrapportage 2010

Download
Uitnodiging deelname benchmark inkoop energie van VEMW
21 - 02 - 2013

Doe mee en vergelijk uw inkoopkosten met andere elektriciteits- en gasgebruikers

Download
CEFIC Best Practice Guidelines for Safe (Un)loading of Road Freight Vehicles - Issue 1 December 2013
28 - 01 - 2014

CEFIC heeft update gepubliceerd van nieuwe best-practice voor het veilig laden en lossen van vrachtauto's met gevaarlijke stoffen

Download
Enquete bij uw personeel van het ministerie van SZW
16 - 04 - 2008

Enquete bij uw personeel van het ministerie van SZW inzake procesveiligheid

Download
REACH ZUREN, BASEN EN ZOUTEN IN OPLOSSING
11 - 05 - 2009

Na geruime tijd in beslag nemend overleg heeft het Bevoegde Gezagenoverleg haar standpunt vastgesteld ten aanzien van stoffen, geioniseerd in water.

Download
REACH -Tussenstoffen
09 - 06 - 2010

Het Europees Chemicalienagentschap heeft een document over de definitie van "tussenstof" gepubliceerd.

Download
Aanvragen voor de juli 2006 ronde inzake tariefschorsingen
24 - 03 - 2006

Aanvragen voor de juli 2006 ronde inzake tariefschorsingen/contingenten

Download
ECHA publiceert eerste Kandidatenlijst
05 - 11 - 2008

ECHA publiceert eerste Kandidatenlijst van Zeer Zorgwekkende stoffen; informatieplicht voor bedrijven

Download
Conceptversie PGS 28
16 - 03 - 2010

Conceptversie PGS 28 (opslag brandbare vloeistoffen in ondergrondse tanks) beschikbaar voor commentaar. Reactie voor 11 mei 2010.

Download
REACH -Directors' Contact Group
22 - 06 - 2010

Europese Stuurgroep ontwikkelt oplossingen voor urgente REACH-problemen

Download
Overleg over de vaststelling van probitrelaties. Externe veiligheid, QRA, probitrelatie.
23 - 05 - 2012

Oproep aan toxicologen om mee te discussiëren over de manier waarop probitrelaties worden afgeleid. Vaststelling of aanpassing van de probitrelatie kan grote gevolgen hebben voor de inpasbaarheid van het bedrijf in de omgeving.

Download
Wet informatieuitwisseling ondergrondse netten
01 - 10 - 2008

Wet informatieuitwisseling ondergrondse netten. Verplichtingen voor beheerders van ondergrondse netten (leidingen, kabels, buizen), voor opdrachtgevers van graafwerkzaamheden en voor degenen die gaan graven (grondroerders)

Download
Nieuwe versie van Technical Guidance Document
04 - 06 - 2008

Nieuwe versie van Technical Guidance Document over monomeren en polymeren; nieuwe versie van de Navigator.

Download
Wabo - wet algemene bepalingen omgevingsrecht
07 - 01 - 2010

Wabo - wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Download
Energie _ Carbon Leakage
31 - 08 - 2009

Onderzoek afgerond naar Exposure to carbon leakage of the chemical industry in The Netherlands

Download
Start haalbaarheidstoets voor oplosbare respectievelijk slecht oplosbare Chroom VI-verbindingen
24 - 05 - 2012

Start haalbaarheidstoets voor oplosbare respectievelijk slecht oplosbare Chroom VI-verbindingen; reacties vóór 13 oktober 2012

Download

4/39 (968)

Geen data beschikbaar