19 Circulaires


Geen data beschikbaar

Geen data beschikbaar

4e Kwartaalrapportage 2009 VNCI
09 - 02 - 2010

4e Kwartaalrapportage 2009 VNCI

Download
Enkele adviezen met betrekking tot de preregistratie
29 - 10 - 2008

Enkele adviezen met betrekking tot de preregistratie

Download
Cefic aanbeveling
04 - 02 - 2009

Cefic-aanbeveling: bedrijven die zich hebben opgegeven als SIEF Formation Facilitators worden opgeroepen status deelnemers te inventariseren.

Download
Overzicht financiële regelingen en subsidies voor 2011
11 - 01 - 2011

Overzicht mogelijk relevante financiële regelingen en subsidies voor 2011 waar u momenteel gebruik van kunt maken.

Download
REACH - de Lead Registrant
16 - 07 - 2009

ECHA organiseert op 11 september een Workshop voor "Lead Registrants" (hoofdregistranten) en nodigt ondernemingen die deze rol op zich nemen uit, zichzelf kenbaar te maken.

Download
Nieuw nummer van SSVV-uitgave "VCA-aktueel" beschikbaar
25 - 11 - 2008

Nieuw nummer van SSVV-uitgave "VCA-aktueel" beschikbaar

Download
REACH - Samenwerken in SIEFs
14 - 05 - 2009

Cefic publiceert Frequently Asked Questions en conclusies van Cefic ECHA-workshop over SIEFs

Download
Risicoberekening met SAFETI-NL; aanpassing probitrelaties; reacties gewenst.
08 - 11 - 2011

Risicoberekening met SAFETI-NL en consequentieonderzoek n.a.v. aanpassing probitrelaties; reacties gewenst.

Download
Het Algemeen Preferentieel Stelsel (APS) wijzigt per 1 januari 2014
14 - 11 - 2012

Aanpassingen van het Algemeen Preferentieel Stelsel

Download
Veiligheidsdag
29 - 08 - 2011

Belangstellingsinventarisatie voor VNCI Veiligheidsdag

Download
Gebruik van een Engelse guidance voor de opslag van brandbare vloeistoffen in kunststof IBC’s
13 - 09 - 2012

Goede praktijk voor de opslag van brandbare vloeistoffen in 1000 liter kunststof containers (IBC’s)

Download
Nieuwe regeling voor milieuaansprakelijkheid
20 - 08 - 2008

1 juni is de nieuwe regeling voor milieuaansprakelijkheid ingegaan

Download
NOx Emissiehandel
11 - 06 - 2008

Tot 1 juli kunt u reageren op de nieuwe PSR van Nox emissiehandel voor 2011,2012 en 2013

Download
REACH - Vergunningverlening
22 - 03 - 2010

Het ECHA heeft een derde lijst gepubliceerd van mogelijke kandidaat-Zeer Ernstige Zorgstoffen. Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk 22 april commentaar leveren.

Download
Einde NOx emissiehandel: BEMS van kracht
15 - 03 - 2012

Einde NOx emissiehandel: BEMS van kracht

Download
Activiteitenoverzicht eerste half jaar 2008
23 - 07 - 2008

Activiteitenoverzicht eerste half jaar 2008

Download
REACH - Handreikingen
09 - 06 - 2010

Het ECHA heeft een moratorium afgekondigd op de publicatie van nieuwe en herziene handreikingen (guidance documents)

Download
Haalbaarheidstoets arbogrenswaarden
27 - 04 - 2010

Haalbaarheidstoets arbogrenswaarden voor een tweetal allergenen: Trimellietzuuranhydride (TMA) en Hexahydroftaalzuuranhydride (HHPA); reacties voor 1 november 2010.

Download
Reactie mogelijk op herziening van twee richtlijnen.
06 - 12 - 2010

Ter informatie: Reactie mogelijk op herziening van twee richtlijnen voor vloeistofdichte en voor bodembeschermende voorzieningen tot 20 januari.

Download
Implementatie Buncefield
16 - 03 - 2010

Plan van aanpak implementatie Buncefield maatreglen conform PGS 29.

Download
Werkprogramma Gezondheidsraad 2013
18 - 09 - 2012

Werkprogramma Gezondheidsraad 2013. De GR gaat een aantal adviezen voor classificatie van kankerverwekkende en reprotoxische stoffen, waarvan de indeling afwijkt van de indeling in Bijlage VI van CLP, actualiseren. Inhoudelijke reactie gewenst.

Download
Openbaar conceptadvies ethyleen (classificatie)
06 - 06 - 2013

Openbaar conceptadvies van de Gezondheidsraad over ethyleen (classificatie)

Download
Wijzigingen in het Revi en ontwerp besluit wijziging Bevi
11 - 01 - 2008

Wijzigingen in het Revi per 20-12-2007 en ontwerp besluit wijziging Bevi; reacties voor 15-1-2008.

Download
ECHO nr. 15
23 - 02 - 2010

ECHO nr. 15 - Opschorten APS + Sri Lanka

Download

3/39 (968)

Geen data beschikbaar