rculaires


Geen data beschikbaar

Geen data beschikbaar

Chemie op middelbare school
22 - 07 - 2009

De scheikundelessen op de middelbare school worden sinds 2002 door SLO aangepast. Met het aanpassen van de lessen wordt scheikunde aansprekender gemaakt voor de leerlingen.

Download
Data sharing model overeenkomst voor de Lead registrant
07 - 10 - 2009

Data sharing model overeenkomst beschikbaar voor de Lead registrant over gegevens uitwisseling met niet SIEF leden, tevens ten behoeve van SIEF leden.

Download
Debatwedstrijd tussen topmanager en scholen
04 - 10 - 2010

Meet the Boss is een debatwedstrijd tussen topmanager van een Jet Net bedrijf en twee tot vier klassen, uit de bovenbouw, van verschillende middelbare scholen uit de buurt van het bedrijf.

Download
Proteus documenten van de workshop
30 - 09 - 2009

Proteus documenten van de workshop

Download
Informatiesessie project AI
15 - 03 - 2011

Informatiesessie project onderhoudstops van de Arbeidsinspectie op 30 maart van 10.00 – 12.30 bij de VNCI.

Download
Informatiebijeenkomsten Basisregistratie Ondergrond
26 - 01 - 2011

Uitnodiging Informatiebijeenkomsten Basisregistratie Ondergrond

Download
Aanvullingen voor de NeR alleen verkrijgbaar via het web
07 - 09 - 2009

Aanvullingen voor de NeR alleen verkrijgbaar via het web

Download
Input gevraagd voor VNO Werkgroep Hittestress op de werkplek
30 - 08 - 2009

Deelnemers en of input gevraagd voor VNO Werkgroep Hittestress op de werkplek t.b.v. opstellen grenswaarden via SER-advies.

Download
Regels voor buisleidingen, Wion, externe veiligheid ,Bevb
25 - 05 - 2011

Overzicht van regels die verband houden met buisleidingen: Wion,Bevb,registratiebsluit, Bevt

Download
Belasting drempel verpakkingen
22 - 01 - 2010

Verpakkingen belasting drempel vanaf 50.000 kg vanaf 2010

Download
Concept Oplegnotitie Op- en Overslag
29 - 10 - 2010

Concept Oplegnotitie Op- en Overslag, commentaar uiterlijk 5 november

Download
Nieuwe Scheikunde
16 - 09 - 2009

Uitnodiging Uitwisselingsconferentie Hoger Onderwijs Stuurgroep Nieuwe Scheikunde

Download
Uitnodiging Belgiedag op 10 december a.s. in Tilburg
04 - 12 - 2013

Belgiedag, over zakendoen in Belgie

Download
Advies over classificatie van PVC
23 - 05 - 2013

Conceptrapport van de Gezondheidsraad betreffende polyvinylchloride (PVC). Reactie mogelijk tot 1 augustus 2013

Download
Investeringsaftrek verruimd en nieuwe energieinvesteringslij
14 - 01 - 2009

Investeringsaftrek verruimd. Nieuw voor 2009 is een tijdelijke investeringsaftrekregeling. Daarnaast nieuwe energieinvesteringslijst EIA

Download
REACH
12 - 03 - 2009

Cefic heeft de elfde REACH Industry Preparation letter gepubliceerd. Het document beschrijft de verschillende manieren om blootstellingsscenario’s te ontwikkelen en bevat aanbevelingen over ketencommunicatie.

Download
REACH
23 - 04 - 2008

Te betalen vergoedingen voor registratie onder REACH vastgesteld

Download
Nieuwe regels in de handel brengen van stoffen. Overzicht relevante in–/uitvoerbeperkingen.
29 - 07 - 2013

Nieuwe regelgeving per 9-2014 voor stoffen en mengsels waar explosieven mee gemaakt kunnen worden. Overzicht andere relevante in–/uitvoerbeperkingen.

Download
Uitnodiging Themadag Energie, Klimaat en Innovatie
03 - 11 - 2010

Uitnodiging Themadag Energie, Klimaat en Innovatie

Download
Arbogrenswaarde
08 - 03 - 2011

Conceptrapport Gezondheidsraad inzake gezondheidskundige advieswaarden voor methylmethacrylaat; VERLENGDE reactietermijn tot 18 mei 2011.

Download
Emissiehandel
24 - 09 - 2008

aanscherping Nox prestatienormen een feit. Verlenging opt out voor NOx tot 1 jan 2011. Opt in voor CO2 nieuwkomers na 1 juli 2007 geformaliseerd.

Download
Technical Guidance documenten
27 - 02 - 2008

Technical Guidance documenten over Intermediairen, PPORD en Registratievereisten vernieuwd

Download
Nieuwe vervoersetikettering van milieugevaarlijke stoffen
22 - 07 - 2009

CORRECTIE: Nieuwe vervoersetikettering van milieugevaarlijke stoffen met UN nummer 3077 of 3082 en overgangstermijn

Download
Voorlichtingsbijeenkomst Legalisering
28 - 05 - 2008

Voorlichtingsbijeenkomst Legalisering niet-toegelaten biociden op 16 juni a.s.

Download

1/40 (976)

Geen data beschikbaar