Chemielink


De Topsector Chemie heeft met hulp van de VNCI het netwerk Chemielink van ilabs en COCI’s opgezet om de innovatiekracht van de sector te versterken en de doorstroming van nieuwe technologieën en producten richting de markt te bevorderen.

 

Ilabs en COCI’s
Innovatielabs (Ilabs) zijn aan universiteiten en hogescholen verbonden gemeenschappen van jonge innovatieve bedrijven in de chemie. Bij een doorstart richting markttoepassing stroomt het Ilab-bedrijf door naar een Centre of Open Chemical Innovation, ofwel COCI, op een bedrijventerrein. Op dit moment bestaat het netwerk uit 15 locaties en ca. 300 bedrijven. Recent zijn daar ook Fieldlabs uit het Smart Industry programma aan toe gevoegd.

 

Publiek-private samenwerkingsverbanden binnen het mbo- en hbo
In nauwe samenwerking met Chemielink opereren in Nederland ook een flink aantal, chemisch georiënteerde, publiek private samenwerkingsverbanden op mbo-/ hbo- niveau. Het gaat dan om de zogenaamde CIVs (mbo Centra van Innovatief Vakmanschap), COEs (hbo Centres of Expertise) en RIFs (mbo projecten uit het Regionale Investerings Fonds). In totaal gaat het om ca. 15 mbo/hbo centra met een chemische inslag.

Bekijk de Chemie Landkaart voor het complete overzicht van deze cluster- en innovatiehotspots in Nederland.

 

Foto

Onno de Vreede
Hoofd Innovatie en human capital
06 - 349 249 17

Archief nieuwsberichten

Geen data beschikbaar

Geen data beschikbaar

Geen data beschikbaar