NLEN(X) Sluiten

        

NL EN

Ledennet

Naaste pagina's

  Onderliggende pagina's

   Duurzaamheid   Duurzaamheid

   De verschuiving van de welvaart van het Westen naar het Oosten en van het Noorden naar het Zuiden vormt de basis voor ingrijpende mondiale uitdagingen. Schaarste van grondstoffen, voedsel en schoon (drink)water, de toename van de wereldbevolking, verstedelijking en een steeds grotere vraag naar energie vragen om oplossingen waarvoor de chemie, door haar positie aan het begin van de waardeketens, uitermate goed is gepositioneerd. Als ‘industry of industries’ speelt de chemische industrie daarom een sleutelrol in de verduurzaming van onze samenleving.

   Deze sleutelrol vult de VNCI in met haar duurzaamheidstrategie. De VNCI wil dat de industrie en aangrenzende sectoren die met chemische producten werken in 2030 een broeikasgasreductie van 40% hebben gerealiseerd ten opzichte van 2005. Belangrijke onderdelen van de strategie zijn het efficiënt omspringen met grondstoffen, het benutten van biomassa en het gebruik van afvalstoffen als grondstoffen.

   Met deze ambitie wil de VNCI de verduurzaming van onze samenleving vormgeven door de negatieve impact van chemie verder te reduceren, maar ook en vooral door haar positieve impact op de samenleving te vergroten, bijvoorbeeld met innovatieve oplossingen.

   Duurzaamheidrapport

   De VNCI heeft in juni 2014 het eerste duurzaamheidrapport van de Nederlandse chemische industrie gepubliceerd. Het rapport geeft een beeld over de rol van de chemie in duurzame ontwikkeling en over haar impact op milieu en samenleving. Het belicht de indrukwekkende resultaten, de inspanningen en ambities van de chemische industrie in Nederland. Het zet daarnaast de knelpunten en uitdagingen, waar de industrie mee te maken krijgt uiteen. Het rapport wordt geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk en door interviews met stakeholders en chemiebedrijven. Lees hier het Duurzaamheidsrapport

   Visie 2030-2050

   De Visie 2030-­2050 is opgesteld om de komende jaren richting te geven aan de activiteiten van de VNCI. De duurzaamheidstrategie bevordert de integratie van duurzaamheid in de kernactiviteiten en kernprocessen van de sector. Lees meer over de Visie 2030-2050

   Dialoog met stakeholders

   De chemische industrie wil continu in dialoog blijven met de samenleving over belangrijke thema's. Dit is belangrijk om adequaat te kunnen inspelen op de snel veranderende wereld en verwachtingen van stakeholders. Jaarlijks organiseert de VNCI daarom een stakeholderdialoog. Rondom een actueel thema wordt de dialoog aangegaan met vertegenwoordigers uit de politiek, ngo’s, kennisinstellingen, de financiële wereld en de industrie. Tijdens de stakeholderdialoog van 2013 werden de meest relevante duurzaamheidsthema’s op een rij gezet. Het Duurzaamheidsrapport dat de VNCI vanaf 2014 uitbrengt is een volgende stap in deze continue dialoog.

   Topteam Chemie

   De Nederlandse chemie behoort tot de wereldtop en draagt bij aan het innovatievermogen van bedrijven in vele sectoren. Juist omdat de sector wereldwijd uitblinkt, wil het kabinet de chemie nog sterker maken. Om dat te bereiken werken overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra samen aan kennis en innovatie binnen het Topteam Chemie.

   In februari 2014 bracht het Topteam Chemie het Transitieplan ‘Chemie maakt het verschil’ uit over de bijdrage die de chemie kan leveren aan de verduurzaming van de samenleving. De grote maatschappelijke uitdagingen vereisen oplossingen die nu nog niet beschikbaar zijn, ook niet binnen de chemie. Gezamenlijk met partners in andere disciplines en topsectoren wil de chemie echter een wezenlijke bijdrage leveren aan toekomstige oplossingen. Het gaat dan met name om de sectoren Energie, Agri & food, High tech systems & materials en Life sciences & health.

   Nieuws

   'Nederland sterk in grondstoffen voor de biobased chemische industrie' - 29 september 2014

   Als grondstoffenland is Nederland verrassend sterk gepositioneerd om de wereldwijde fermentatie-industrie te voorzien van suikers en afgeleide producten. Dit blijkt uit een studie van Deloitte naar de concurrentiepositie van Noordwest-Europese gewassen zoals suikerbiet als grondstof voor de fermentatie gebaseerde chemische industrie. De studie werd gepresenteerd tijdens the Chemical Conference in Utrecht op 29 september 2014. Lees hier het rapport

   Contactpersoon

   Foto

   Sjoerd Looijs
   Senior Beleidsmedewerker Responsible Care en Duurzaamheid
   070 - 337 87 47
   Contact

   Telefoon: 070 337 87 87
   Fax: 070 320 39 03
   E-mailadressen

   Postadres
   Postbus 443
   2260 AK  Leidschendam

   Bezoekadres
   Castellum, ingang C
   Loire 150
   2491 AK  Den Haag

   Perscontact
   Woordvoerder: Roderik Potjer, Hoofd Communicatie & Public Affairs
   Telefoon: 070 337 87 30
   E-mail: potjer@vnci.nl

   Inschrijven voor de nieuwsbrief

   Lees de Chemie Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van de VNCI.

   Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw gegevens
   U bent succesvol ingeschreven
   U bent succesvol uitgeschreven
   Een ogenblik geduld a.u.b. uw aanvraag wordt verwerkt.

   all rights reserved 2017