NLEN(X) Sluiten

        

NL EN

Ledennet

Naaste pagina's

  Onderliggende pagina's

   Klimaatbeleid   Klimaatbeleid

   Chemie is overal. De chemische sector heeft dan ook een belangrijke sleutel in handen om een substantiële bijdrage te leveren aan de verduurzaming en CO2-reductie, ook in andere sectoren. Tot 2030 wil de chemische industrie tot 40% broeikasgasreductie realiseren, gerekend vanaf 2005. Belangrijke randvoorwaarden voor het realiseren van deze ambitie betreffen onder meer de mogelijkheid tot het doen van nieuwe investeringen door economische groei, een gunstig investeringsklimaat en een gelijk speelveld (Nederland binnen Europa en Europa binnen de wereld). Maar ook het stimuleren van innovatie, het terugbrengen van de kosten van technologische opties en politieke randvoorwaarden voor bijvoorbeeld CCS (CO2-afvang en -opslag) zijn belangrijke voorwaarden om de ambitie voor deze reductie te laten slagen. In de Routekaart 2030 geeft de VNCI een gedetailleerde uitwerking hoe haar leden deze ambitie willen en kunnen invullen.

   Nederland heeft haar klimaatambities vastgelegd in de Klimaatbrief 2050. Uit deze brief blijkt dat alle technische opties die ook in de Routekaart van de VNCI beschreven zijn, benut moeten worden. Nederland vult haar ambities ten aanzien van de reductie van CO2 in door deelname aan het Emissiehandelssysteem (ETS), de energieconvenanten MJA3 en MEE, stimulering van duurzame energie via de SDE+, de afspraken in het SER Energieakkoord voor duurzame groei en aanvullende initiatieven op het gebied van de circulaire economie. Bij al deze initiatieven is de VNCI nauw betrokken.

   Behoud en herstel concurrentievermogen

   De VNCI zet zich de komende jaren via de Europese chemiekoepel Cefic in voor het behouden en waar mogelijk herstellen van het concurrentievermogen van de chemische industrie ten opzichte van regio’s buiten Europa. Dit behoud of herstel van het concurrentievermogen is een belangrijke voorwaarde om de verduurzamingsambitie te kunnen realiseren. De VNCI bepleit daarom een structureel verbeterpakket voor het ETS zoals dat ook in het SER Energieakkoord voor duurzame groei overeengekomen is.

   Belangrijke elementen in de discussie over het concurrentievermogen zijn het vermijden van additionele kosten voor energie en grondstoffen voor internationaal opererende bedrijven. Ook de kosten als gevolg van een steeds groter aandeel hernieuwbare elektriciteit staan op de agenda. Tot slot krijgt het stimuleringsbeleid voor biobased producten de nodige aandacht om in de toekomst bijvoorbeeld te voorkomen dat concurrentie ontstaat met de energiesector ten aanzien van de inzet van biomassa.

   Contactpersoon

   Foto

   Reinier Gerrits
   Hoofd Energie & KLimaat
   070 - 337 87 25
   Contact

   Telefoon: 070 337 87 87
   Fax: 070 320 39 03
   E-mailadressen

   Postadres
   Postbus 443
   2260 AK  Leidschendam

   Bezoekadres
   Castellum, ingang C
   Loire 150
   2491 AK  Den Haag

   Perscontact
   Woordvoerder: Roderik Potjer, Hoofd Communicatie & Public Affairs
   Telefoon: 070 337 87 30
   E-mail: potjer@vnci.nl

   Inschrijven voor de nieuwsbrief

   Lees de Chemie Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van de VNCI.

   Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw gegevens
   U bent succesvol ingeschreven
   U bent succesvol uitgeschreven
   Een ogenblik geduld a.u.b. uw aanvraag wordt verwerkt.

   all rights reserved 2017