Innovatie & human capital


Innovatie

De overheid, het bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra werken binnen de Topsector Chemie samen aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen en thema's, zoals de vergrijzing, het klimaat, gezondheid en voeding.

Innoveren kan alleen als het overdragen van menselijke kennis, ofwel de kennisinfrastructuur, goed is geregeld. Naast toonaangevende universiteiten zijn daarom ook voldoende goed opgeleide mensen en een blijvende stimulering van innovatie vanuit de overheid noodzakelijk.

 

Human Capital

Het Topteam Chemie heeft een Human Capital Agenda opgesteld om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten. In deze Human Capital Agenda werken de VNCI en onderwijsinstellingen samen om de onderwijsprogramma's af te stemmen op de gewenste vaardigheden van een afgestudeerd chemicus. Ook richt de Agenda zich op een verhoging van het aantal gediplomeerde chemici dat een carrière start in de chemiesector. Dat wordt onder meer bereikt door meer en betere bekendheid te geven aan de carrièremogelijkheden in de chemie.

Foto

Onno de Vreede
Hoofd Innovatie en human capital
06 - 349 249 17

3/18 (161)
3/18 (161)

Geen data beschikbaar

Geen data beschikbaar

Geen data beschikbaar