Thema's

 • Veiligheid, Gezondheid en Milieu

  Veilig en gezond werken is een continu proces en een belangrijk uitgangspunt voor de ‘licence to operate’ van de chemiebedrijven.

  Lees meer
 • Klimaat, Energie, Innovatie en Duurzaamheid

  Het klimaatdebat is urgenter dan ooit. Wereldwijd, Europees en op nationaal niveau staan we als samenleving voor een enorme uitdaging.

  Lees meer
 • Human Capital

  Om talenten in de chemie te laten werken, moeten onderwijs en bedrijfsleven goed op elkaar aangesloten zijn.

  Lees meer
 • Ondernemerschap

  Een sterke chemische industrie is ontzettend belangrijk voor de Nederlandse economie en de verduurzaming van de samenleving.

  Lees meer