Geef je input voor de handreiking coronamaatregelen in de chemie


De Koninklijke VNCI heeft een concept handreiking opgesteld voor het toepassen van maatregelen bij bedrijven in verband met het coronavirus. In het document ‘Veilig en gezond (samen)werken – Coronamaatregelen voor de chemische industrie’ worden richtlijnen beschreven die ervoor moeten zorgen dat er veilig kan worden doorgewerkt in de (petro)chemiesector. Ook jij kunt goede cases en praktijkvoorbeelden aanleveren waarmee er uiteindelijk een definitieve versie wordt opgesteld.

 

Download de concept handreiking (exclusief voor VNCI-leden)

In de handreiking zijn richtlijnen opgenomen voor preventie, hygiëne/afstand houden en bescherming. De voorbeelden en ervaringen van VNCI-leden, bedrijven uit de (petro)chemische industrie en andere sectoren vormden de basis. Hiermee kunnen bedrijven duidelijkheid geven aan werknemers, contractors, opdrachtnemers, ketenpartners en de overheid over hoe er veilig en gezond kan worden doorgewerkt in de vitale chemiesector.

Reacties en aanvullingen kun je tot en met 30 april sturen naar Peter Bareman, hoofd Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Voor vragen kun je hem bellen op 06 34 92 48 72.