Publiek-private samenwerking bij ongevallenbestrijding


De VNCI is een groot voorstander van een publiek-private samenwerking bij industriële ongevallen met gevaarlijke stoffen. Als de beschikbare hulpverleningsvoorzieningen van de overheid aangevuld worden met de kennis en expertise van chemiebedrijven, kan er snel en adequaat gehandeld worden. Dat is niet alleen belangrijk bij ongevalsbestrijding, maar ook bij het voorkomen van verdere escalatie van een ongeval.

 

Zo wordt er voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gewerkt met een landelijke meldkamer VGS-Alert. Deze meldkamer kan specialistische ondersteuning aan de chemische industrie vragen, zoals specifieke informatie, ondersteuning ter plaatse bij ongevallen en aanlevering van materiaal. De meldkamer is ondergebracht bij VNCI-lid Sitech op het Chemelot-terrein.

De verdere samenwerking van bedrijven is onder andere tot stand gekomen in het Platform Industriële Incidentenbestrijding (PII) waarbij de gezamenlijke brandweer in de Rotterdamse haven en het havengebied Moerdijk, de bedrijfsbrandweer van Chemelot,  Dow Terneuzen en Shell Moerdijk zijn aangesloten.