Incidenten


05 - 03 - 2018

De VNCI is een groot voorstander van de publiek-private samenwerking tussen overheidshulpverleners en de specialisten zoals bedrijfsbrandweren vanuit de chemische industrie. De aanpak van incidenten met gevaarlijke stoffen vraagt veel expertise en ervaring  en de leden van de VNCI werken dagelijks met deze stoffen omdat zij die zelf produceren, verpompen, verpakken en laden en lossen. Overheden hebben in de praktijk maar eens in de 10 of 20 jaar te maken met incidenten met gevaarlijke stoffen en in dat soort gevallen geldt de uitspraak “iets dat je nooit doet gaat ook nooit goed”.

De VNCI pleit ervoor dat hulpverleners het Landelijk Informatiepunt Ongevallen Gevaarlijke Stoffen sneller inschakelen als ze ondersteuning nodig hebben bij een incident met gevaarlijke stoffen. De telefonische hulpdienst is 24 uur per dag bereikbaar voor onder meer de brandweer om bij incidenten informatie op te vragen over gevaarlijke stoffen en de scenario’s die zich daarbij kunnen voordoen.


Lees meer over dit onderwerp via de tag(s):
Veiligheid