WKK is troefkaart van industrie en milieu

De VNCI is een voorstander van installaties voor warmtekrachtkoppeling (WKK) vanwege de hoge efficiency van de opgewekte warmte en elektriciteit en de daaraan gekoppelde reductie van CO2-uitstoot.

Het leeuwendeel van de energie die de chemiesector gebruikt is in de vorm van hoge temperatuur warmte. Circa 1 op de 3 gebruikers zal echter niet langer her)investeren in WKK-installaties. Continuering op basis van de hoge gasprijs (en de lage kolenprijs) ten opzichte van de elektriciteitsprijs, kost de bedrijven miljoenen euro’s. De Nederlandse bedrijven verkeren hierdoor bovendien in een nadelige concurrentiepositie ten opzichte van België, Engeland en Duitsland waar de overheden het gebruik van WKK-installaties financieel stevig ondersteunen. De Nederlandse industrie heeft de overheid herhaaldelijk maar vergeefs verzocht het buitenlandse voorbeeld te volgen.