Goederenvervoer


Al langer dringt de VNCI aan op overheidsinvesteringen in het goederenvervoer. Er zijn spoorvertakkingen nodig aan de zuidkant (als ontlasting van de Brabantroute) en de noordkant van de Betuweroute (op de route Elst-Oldenzaal) die het nationale en internationale goederenvervoer per spoor in goede banen leiden.