Mkb en REACH


14 - 08 - 2017

Hoewel de VNCI voorstander is van REACH, pleit zij ervoor om rekening te houden met de hoge administratieve lasten en bedrijfskosten voor het mkb als gevolg van de registratie. Zij hebben veelal niet de middelen in huis om te kunnen voldoen aan REACH.


Lees meer over dit onderwerp via de tag(s):
REACH

Onderdeel van dossier(s):