Mkb


De overheid kan en moet meer doen om het Mkb te ondersteunen en te versterken, vindt de VNCI. Eén van de speerpunten is dan ook het stimuleren van politiek-private samenwerking. Daarin past het initiatief Innovatielink van de Topsectoren Chemie en Energie, het ministerie van Economische Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mkb-ondernemers kunnen hier terecht met vragen en knelpunten op de weg van vinding naar markt.