Handelspolitiek


Om de concurrentiekracht te behouden moet Nederland onder meer het systeem van export- en investeringsbevordering in stand houden en bevorderen. De VNCI is voorstander van het afschaffen van alle invoerrechten op chemische producten tussen de landen met een relevante chemische productie.