Wet- en regelgeving

De Nederlandse (en Europese) chemische industrie kan mondiaal alleen concurrerend blijven als er een gelijk speelveld is. Daarom is het belangrijk dat (nieuwe) wet- en regelgeving niet leidt tot vermindering van concurrentiekracht, verstoring van internationale concurrentieverhoudingen en overmatig papierwerk. Regelgeving moet primair gericht zijn op het bereiken van het beoogde doel, zo min mogelijk administratieve lasten en dient in alle lidstaten van de Europese Unie gelijk te zijn.

Ook de wijze van uitvoering van het beleid en de interpretatie van begrippen kunnen soms leiden tot een verstoring van het gelijke speelveld. Daarbij zijn ook de wijze van uitvoering en het toezicht van belang.