Bestuur


Ervaren managers en specialisten van de VNCI-lidbedrijven vormen de ruggengraat van de vereniging. In besturen, werkgroepen en commissies leveren zij de informatie en opinies waaruit het beleid van de vereniging tot stand komt.

Vaststelling van het beleid gebeurt in het bestuur van de organisatie. Dat geldt zowel voor de standpuntbepaling in zaken die het ondernemingsklimaat voor de chemische industrie raken, als voor praktische onderwerpen zoals de dagelijkse leiding van het bureau. Bestuursleden worden voor een bepaalde periode benoemd.

De VNCI kent een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur telt ruim twintig vertegenwoordigers uit aangesloten bedrijven en verenigingen. Het bestuur wordt geleid door de voorzitter.
Het algemeen bestuur kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur. Dit bestuur bestaat uit de heren Van Beek, Groenen, van der Horst, Kaya, van Loon, Nicolaï, Schwalenberg, Wientjes en Williams, mevrouw van Loon en mevrouw Alma-Zeestraten (secretaris).


Algemeen bestuur

Bernard Wientjes

Voorzitter
Koninklijke VNCI

Functie:
Voorzitter
Atzo Nicolaï

President
DSM Nederland

Functie:
Vice voorzitter
Manon Bloemer

Directeur
Koninklijke VNCI

Functie:
Secretaris
Willem Augustinus

Bestuurslid namens
Verbond van Handelaren in Chemische Produkten (VHCP)

Functie:
Lid
Marc Bakker Schut

Bestuurslid namens :
Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ)

Functie:
Lid
Anton van Beek

Bestuurslid
Dow Benelux B.V.

Functie:
Lid
Gert Jan de Geus

Bestuurslid namens:
Meststoffen Nederland

Functie:
Lid
Frank Groenen

Algemeen Directeur
SACHEM Europe B.V.

Functie:
Lid
Jurgen Hoekstra

Managing Director / Vice President Benelux
BASF Nederland B.V.

Functie:
Lid
Raymond van der Horst

Bestuurslid
ExxonMobil Chemical Holland B.V.

Functie:
Lid
Soren Jacobsen

Managing Director
Bio MCN B.V.

Functie:
Lid
Emre Kaya

Deputy Site Manager
Organik Kimya Netherlands B.V.

Functie:
Lid
Frans Kempenaars

Algemeen Directeur
Trinseo Netherlands B.V.

Functie:
lid
Kal Khogali

Algemeen Directeur
Huntsman Holland B.V.

Functie:
Lid
Roeland Kiewiet

Algemeen Directeur
ChemCom Industries BV

Functie:
Lid
Michel Kranz

Besturslid
Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF)

Functie:
Lid
JP Kuijpers

Managing Director EMEA and Sourcing Director AFP
Eastman Chemical B.V.

Functie:
Lid
Marjan van Loon

Bestuurslid namens:
Shell Nederland Chemie B.V.

Functie:
Lid
Jan Dirk van Loon

Directeur
Lyondell Chemie Nederland B.V.

Functie:
Lid
Floris Mackor

Algemeen directeur Nederland
Air Liquide Technische Gassen B.V.

Functie:
Lid
Gerwin Meulenbeld

Site & Plant Director
Corbion N.V.

Functie:
Lid
Jeroen van Noorden

Bestuurslid namens:
Vereniging van Geur- en Smaakstoffenfabrikanten (NEA)

Functie:
Lid
Kees van Oostenrijk

Bestuurslid namens:
Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)

Functie:
Lid
Knut Schwalenberg

President
Nouryon Amsterdam

Functie:
Lid
Mark Tettelaar

Managing Director Operations
AVEBE U.A.

Functie:
Lid
Henk Veldink

Site Manager
Hexion B.V.

Functie:
Lid
Mark Williams

Vice President Europe
SABIC

Functie:
Lid
Jan Wisse

Corperate Communications Manager
Bayer B.V.

Functie:
Lid