Feiten en cijfers

De chemische industrie in Nederland in 2019

Nederland heeft een gunstig vestigingsklimaat voor de chemische industrie, omdat hiervoor de juiste randvoorwaarden aanwezig zijn. Zo zijn belangrijke grondstoffen beschikbaar of kunnen deze makkelijk worden aangevoerd en een uitgebreid transportnetwerk biedt toegang tot het Europese afzetgebied. Verder behoren chemisch onderzoek en opleiding in Nederland tot de wereldtop.

Samen met de Nederlandse cultuur en mentaliteit, zorgen die voor een krachtige chemische industrie die een aanjager vormt van de economie en het voortouw neemt in duurzaam ontwikkelen en ondernemen.

Omzet

De netto omzet in de chemische industrie is het afgelopen jaar gedaald. In 2019 bedroeg de netto omzet € 52 miljard, een daling van ongeveer 8% ten opzicht van 2018. Deze daling werd veroorzaakt door dalende verkoopprijzen en dalende productie. De sector (inclusief de rubber- en kunststofindustrie) blijft met ruim 2% een grote bijdrage leveren aan het Nederlandse Bruto Binnenlands Product.

Productievolume

Het productievolume van de Chemische industrie daalde in 2019 naar 103,8 indexpunten (o.b.v. basisjaar 2015). Dit betekent een daling van 3,4% ten opzichte van 2018.

Handel

80% van de in Nederland vervaardigde chemische producten wordt geëxporteerd. Hiervan gaat weer 80% naar landen binnen Europa. De export is in 2019 met 1% gestegen tot een bedrag van € 88 miljard.

Dit jaar steeg opnieuw de export naar Afrika (+19%) en de Verenigde Staten (+18%). De export naar Duitsland daalde met 6%.

De export van chemische producten bedraagt 17% van de totale goederenexport en ruim 18% van de in Nederland geproduceerde geëxporteerde goederen. De import steeg in 2018 met bijna 8% naar € 59 miljard. De chemische industrie leverde in 2019 een positieve bijdrage aan de handelsbalans van € 29 miljard, dit is ruim 50% van het goederentotaal.

 

Werkgelegenheid

In 2019 werkten er ongeveer 46.000 mensen in de chemische industrie. Ongeveer een derde van het personeel in de sector heeft een hbo- of hogere opleiding gevolgd. Ruim twee derde van het personeel heeft een mbo-opleiding genoten.

Onderzoek en ontwikkeling

Innovatie is essentieel voor de Nederlandse chemische industrie. Dit blijkt onder meer uit de investeringen die de sector doet in onderzoek en ontwikkeling. De chemische industrie in Nederland geeft zo’n 1,5% van de omzet uit aan onderzoek en ontwikkeling binnen het eigen bedrijf, ongeveer 539 miljoen euro (cijfers 2016).


Bron: CBS, raming door de VNCI