Feiten en cijfers


Nederland heeft een gunstig vestigingsklimaat voor de chemische industrie, omdat hiervoor de juiste randvoorwaarden aanwezig zijn. Zo zijn belangrijke grondstoffen beschikbaar of kunnen makkelijk worden aangevoerd en een uitgebreid transportnetwerk biedt toegang tot het Europese afzetgebied. Verder behoren chemisch onderzoek en opleiding in Nederland tot de wereldtop.

Samen met de Nederlandse cultuur en mentaliteit, zorgen die voor een krachtige chemische industrie die een aanjager vormt van de economie en het voortouw neemt in duurzaam ontwikkelen en ondernemen.

Omzet

De netto omzet in de chemische industrie is het afgelopen jaar opnieuw gestegen. In 2018 bedroeg de netto omzet € 55 miljard, een stijging van ongeveer 5% ten opzicht van 2017. Deze stijging werd veroorzaakt door hogere olie(grondstof)prijzen met als gevolg een toename van de verkoopprijzen. Maar ook de productie nam iets toe. De sector (inclusief de rubber- en kunststofindustrie) blijft met ruim 2% een grote bijdrage leveren aan het Nederlandse Bruto Binnenlands Product.

 

 

Productievolume

Het productievolume van de Chemische industrie bleef in 2018 ongeveer gelijk op 107,4 indexpunten (o.b.v. basisjaar 2015). Dit betekent een kleine stijging van 0,6% ten opzichte van 2017.

 

 

Handel

80% van de in Nederland vervaardigde chemische producten wordt geëxporteerd. Hiervan gaat weer 80% naar landen binnen Europa. De export is in 2018 met bijna 7% gestegen tot een bedrag van € 87 miljard.

Dit jaar steeg vooral de export naar Afrika (+38%) en de Verenigde Staten (+17%). De export naar Turkije en het Verenigd Koninkrijk daalden bescheiden (-8% resp. -4%)

De export van chemische producten bedraagt bijna 18% van de totale goederenexport en ruim 19% van de in Nederland geproduceerde geëxporteerde goederen. De import steeg in 2018 met 4% naar € 54 miljard. De chemische industrie leverde in 2018 een positieve bijdrage aan de handelsbalans van € 32 miljard, dit is 60% van het goederentotaal.

 

 

Werkgelegenheid

In 2018 werkten er ongeveer 44.000 mensen in de chemische industrie. Ongeveer een derde van het personeel in de sector heeft een hbo- of hogere opleiding gevolgd. Ruim twee derde van het personeel heeft een mbo-opleiding genoten.

 

Onderzoek en ontwikkeling

Innovatie is essentieel voor de Nederlandse chemische industrie. Dit blijkt onder meer uit de investeringen die de sector doet in onderzoek en ontwikkeling. De chemische industrie in Nederland geeft zo’n 1,5% van de omzet uit aan onderzoek en ontwikkeling binnen het eigen bedrijf, ongeveer 539 miljoen euro (cijfers 2016).