Feiten en cijfers


 

De chemiesector maakt volop werk van verduurzaming. Ze hecht veel waarde aan verbetering van haar prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en de communicatie daarover. Zo nemen alle leden van de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) deel aan het wereldwijde programma Responsible Care (RC). De laatste jaren heeft de VNCI het programma verbreed tot duurzaam ondernemen en het nadrukkelijker gericht op verbeteringen binnen de waardeketen.

Responsible Care pijlers:

  • Procesveiligheid: we vragen bijvoorbeeld naar het aantal procesveiligheidsincidenten dat zich in een jaar per 200.000 gewerkte uren heeft voorgedaan, de zogenaamde Process Safety Incident Rate (PSIR).
  • Arbeidsomstandigheden: De VNCI inventariseert al meer dan 10 jaar de arbeidsongevallen (letsel met meer dan een dag verzuim) bij haar leden. 
  • Milieu
  • Transport(veiligheid)
  • Communicatie over Responsible Care
  • Security draagt bij aan het terugdringen van criminaliteit, het vroegtijdig signaleren van ongewenst gedrag en het voorkomen van terrorisme. 
  • Product stewardship (ketenbeheer)

 

Rapport
Sinds 2017 is het Responsible Care rapport vervangen door de website responsiblecare.nl. Op deze manier kunnen we altijd de meest actuele informatie geven. De belangrijkste informatie rondom de verschillende RC onderwerpen krijgt ieder jaar een update. Interesse in edities van voorgaande jaren? Neem dan contact met ons op.

 

Responsible Care Dashbord
In het Responsible Care Dashboard kunnen VNCI leden hun prestaties op bedrijfsniveau en het gemiddelde van de sector te volgen via een eigen dashboard. De overzichten worden later nog uitgebreid met aanvullende informatie en extra mogelijkheden (best-in-class).

Log in en bekijk de verzamelde data die inzicht geeft in de voortgang van;

  • Responsible Care programma
  • Veiligheid Voorop programma
  • De overkoepelende activiteiten op het gebied van Duurzaamheid