Feiten en cijfers


De belangrijkste kerngetallen van de chemische industrie in Nederland. (Peiljaar: 2015)
Bron: VNCI Jaarverslag & Responsible Care-rapport 2015

 

Nederland heeft een gunstig vestigingsklimaat voor de chemische industrie, omdat hiervoor de juiste randvoorwaarden aanwezig zijn. Zo zijn belangrijke grondstoffen beschikbaar of kunnen makkelijk worden aangevoerd en een uitgebreid transportnetwerk biedt toegang tot het Europese afzetgebied. Verder behoren chemisch onderzoek en opleiding in Nederland tot de wereldtop. Samen met de Nederlandse cultuur en mentaliteit, zorgen die voor een krachtige chemische industrie die een aanjager vormt van de economie en het voortouw neemt in duurzaam ontwikkelen en ondernemen.

 

Omzet
De netto omzet in de chemische industrie is het afgelopen jaar verder gedaald. In 2015 bedroeg de netto omzet € 47 miljard (€ 42 miljard exclusief farma), een daling van ongeveer 13% ten opzicht van 2014. Deze daling werd veroorzaakt door lagere olie(grondstof) prijzen met als gevolg een afname van de verkoopprijzen. Maar ook de productie nam iets af. De sector (inclusief de rubber- en kunststofindustrie) blijft met ruim 2% een grote bijdrage leveren aan het Nederlandse Bruto Binnenlands Product.

 

Productievolume
Het productievolume van de Chemische industrie daalde in 2015 naar 101 indexpunten (o.b.v. basisjaar 2010, inclusief farma). Dit betekent een daling van 1% ten opzichte van 2014.

 

Handel
80% van de in Nederland vervaardigde chemische producten wordt geëxporteerd. Hiervan gaat weer 80% naar landen binnen Europa. De export is in 2015 met bijna 3% gestegen tot een bedrag van € 78 miljard.

Net als vorig jaar steeg vooral de export naar het Verenigd Koninkrijk (+10%) en Azië (+15%). De export naar de Verenigde Staten herstelde zich ongeveer naar het niveau van 2013 (+9%). De export naar België en Italië daalden bescheiden (-6% resp. -4%).

De export van chemische producten bedraagt ruim 18% van de totale goederenexport en 19% van de in Nederland geproduceerde geëxporteerde goederen. De import steeg in 2015 met 4% naar € 54 miljard. De chemische industrie leverde in 2015 een positieve bijdrage aan de handelsbalans van € 25 miljard, dit is 51% van het goederentotaal.

 

 

Werkgelegenheid
In 2015 werkten er ongeveer 56.000 mensen in de chemische industrie, waarvan 12 duizend in de farmaceutische industrie. Ongeveer een derde van het personeel in de sector heeft een hbo- of hogere opleiding gevolgd. Ruim twee derde van het personeel heeft een mbo-opleiding genoten.

 

Onderzoek en ontwikkeling
Innovatie is essentieel voor de Nederlandse chemische industrie. Dit blijkt onder meer uit de investeringen die de sector doet in onderzoek en ontwikkeling. De chemische industrie in Nederland geeft zo’n 1,25% van de omzet uit aan onderzoek en ontwikkeling binnen het eigen bedrijf, ongeveer 750 miljoen euro (cijfers 2013).

 

Dienstverlening en ondernemingsklimaat
Samen met andere partijen werkt de VNCI aan een duurzame, concurrerende en technologisch toonaangevende Nederlandse chemiesector, die maatschappelijke problemen helpt oplossen. Dat is hard nodig in een wereld waar de macro-trends Europa ongunstig gezind zijn. Het is dan ook zaak de mogelijkheden die zich aandienen te verzilveren.

 


 

Responsible Care rapport
Ieder jaar rapporteert de VNCI via het Duurzaamheidsrapport over de ontwikkelingen in de chemie geïntroduceerd. Responsible Care maakt hier integraal deel van uit.