Publicaties


Hieronder vindt u VNCI-publicaties, zoals jaarverslagen, brochures en rapportages. U kunt deze publicaties online lezen door te klikken op de betreffende titel of downloaden als pdf.2016
Samenvatting VNCI Beleidsplan 2016-2020
28 - 07 - 2016

De samenvatting van het VNCI Beleidsplan 2016-2020 geeft een beknopt beeld van de strategische doestellingen van de VNCI voor de komende jaren.

Download
Responsible Care-rapport 2015
14 - 07 - 2016

Het Responsible Care Rapport beschrijft de prestaties op het gebied van Veiligheid, Gezondheid & Milieu (VGM) en Energie & Klimaat.

Download
VNCI Jaarverslag en Responsible Care Rapport 2015
14 - 07 - 2016

Deze publicatie beschrijft alle activiteiten die de VNCI en de chemische industrie in 2015 ondernamen om de concurrentiekracht van de sector te versterken en de prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en duurzaamheid te verbeteren

Download
Chemical Industry, Avoid to be wasted
31 - 05 - 2016

VNCI brochure over R4R i.s.m. ISPT en Port of Rotterdam

Download
VNCI Jaaroverzicht 2015
22 - 01 - 2016

Het Jaaroverzicht 2015 geeft een selectie van de VNCI-activiteiten en -hoogtepunten van dat jaar.

Download
2015
VNCI Jaarverslag en Responsible Care-rapport 2014
11 - 06 - 2015

Lees terug welke inspanningen de VNCI en haar leden in 2014 pleegden en welke successen zij boekten.

Download
Responsible Care-rapport 2014
11 - 06 - 2015

Investeren in versterken chemie is investeren in duurzaamheid

Download
Streefbeeld voor de Nederlandse chemische sector in 2030
11 - 06 - 2015

De Topsector Chemie vertelt waar de chemie staat over 15 jaar

Download
VNCI Annual Report 2014
11 - 06 - 2015

In 2014, the Dutch and European chemical industries were still feeling the pressure of challenging global competition.

Download
VNCI Jaaroverzicht 2014
13 - 02 - 2015

Het Jaaroverzicht 2014 geeft een selectie van de VNCI-activiteiten en -hoogtepunten van dat jaar.

Download
2014
Vervoer gevaarlijke stoffen kenbare gebreken ketelwagens
15 - 12 - 2014

In deze herziene handreiking worden de technische details en voorschriften voor een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor toegelicht. Uitgave van de VNCI i.s.m. goederenvervoerder DB Schenker.

Download
Innovatie & chemie: de toekomst van chemie is innovatie
13 - 10 - 2014

Brochure met voorbeelden van mooie, actuele innovaties van de chemische industrie.

Download
Opportunities for the fermentation-based chemical industry An analysis of the market potential and competitiveness of North-West Europe
30 - 09 - 2014

Studie van Deloitte naar de concurrentiepositie van Noordwest-Europese gewassen zoals suikerbiet als grondstof voor de fermentatie gebaseerde chemische industrie.

Download
Sustainability report 2013
18 - 09 - 2014

The first report on sustainability in the Dutch chemical industry.

Download
Rapport duurzaamheid 2013 - Interactieve versie
07 - 07 - 2014

Het eerste duurzaamheidsrapport van de Nederlandse chemische industrie geeft een beeld van de rol van de chemie in duurzame ontwikkeling en haar impact op milieu en samenleving. Deze versie bevat links naar achtergrondinformatie.

Download
Rapport duurzaamheid 2013
19 - 06 - 2014

Het eerste duurzaamheidsrapport van de Nederlandse chemische industrie. Gebruik deze versie wanneer u het rapport wilt printen.

Download
VNCI Jaarverslag 2013 (printversie)
18 - 06 - 2014

Download deze versie wanneer u het jaarverslag 2013 wilt printen.

Download
VNCI Jaarverslag 2013 (interactieve versie)
18 - 06 - 2014

Deze versie van het jaarverslag 2013 bevat links naar achtergrondinformatie.

Download
VNCI Jaaroverzicht 2013
17 - 01 - 2014

Het Jaaroverzicht 2013 geeft een selectie van de VNCI-activiteiten en -hoogtepunten van dat jaar.

Download
2013
Rapport VNCI-Deloitte schaliegas. Addendum to VNCI Vision 2030-2050.
24 - 10 - 2013

The shale gas revolution and its impact on the chemical industry in the Netherlands.

Download
DUO-rapport 'behoefte aan personeel op de arbeidsmarkt'
27 - 06 - 2013

Resultaten van het onderzoek naar de behoefte aan chemisch, procestechnisch en laboratoriumpersoneel op de arbeidsmarkt

Download
VNCI Jaarverslag 2012
28 - 05 - 2013

De chemische industrie kende een goed jaar

Download
Responsible Care-rapport 2012
28 - 05 - 2013

Our commitment to sustainability

Download
VNCI Feiten & Cijfers 2012
28 - 05 - 2013

Feiten en cijfers over de chemische industrie in Nederland

Download
Veilige constructie en plaatsing van verblijfsgebouwen
02 - 04 - 2013

Handreiking risico beheersing ten aanzien van constructie en plaatsing van permanente en verplaatsbare verblijfsgebouwen in de nabijheid van procesinstallaties

Download
1/3 (68)