Persberichten


De VNCI houdt de vinger aan de pols van de chemische industrie in Nederland. Regelmatig verstuurt zij daarom persberichten met daarin het belangrijkste nieuws en de mening van de VNCI Hieronder vindt u alle persberichten die wij verstuurd hebben.

Blijf automatisch op de hoogte van de chemie en de VNCI via2010
Chemical industry on more stable footing thanks to economic development 2010
07 - 12 - 2010

The production figures for the chemical industry for 2010 reflect the economic recovery.

Download
VNCI-2010-12 Persbericht: "Chemie in stabieler vaarwater door economische ontwikkeling 2010"
07 - 12 - 2010

De productiecijfers van de chemische industrie over 2010 weerspiegelen het economisch herstel.

Download
Populariteit hbo-studie chemie neemt gestaag toe
04 - 10 - 2010

Tussen 2007 en 2009 groeide het aantal hbo-studenten chemie met twaalf procent, terwijl het totaal aantal hbo-studenten in die periode met zes procent steeg.

Download
VNCI is tevreden met regeerakkoord
03 - 10 - 2010

Integraal en internationaal georiënteerd beleid brengt Nederland naar een toonaangevende positie in de internationale economie.

Download
Chemie heeft dieptepunt definitief achter de rug
24 - 09 - 2010

14,7% productiegroei chemische industrie in eerste half jaar 2010

Download
Responsible Care-prijs 2010 naar KOLB
03 - 06 - 2010

Het chemiebedrijf KOLB Nederland uit Klundert verbruikt voortaan fors minder aardgas voor de opwarming van grondstoffen. In plaats van gas herbruikt de onderneming warmte uit de gloednieuwe reactorset van het bedrijf. De energiebesparing is nu al vee

Download
Nieuwe voorzitter VNCI
03 - 06 - 2010

Werner Fuhrmann is de nieuwe voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). De algemene ledenvergadering stemde vandaag in met de voordracht van het bestuur. Hij volgt Jan Zuidam op die sinds juni 2007 voorzitter was.

Download
New chairman VNCI
03 - 06 - 2010

Werner Fuhrman is the new chairman of the Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI, Netherlands Chemical Industry Association).

Download
KOLB receives Responsible Care Award 2010
03 - 06 - 2010

From now on the chemical company, KOLB Nederland based in Klundert, the Netherlands, will be using considerably less natural gas for warming up raw materials. Instead of gas, the company reuses heat extracted from its brand new reactor unit. The ener

Download
VNCI-2010-05 Persbericht: "Chemische industrie draait weer"
26 - 05 - 2010

De productie van de Nederlandse chemische industrie toont een stevig herstel. Vooral de vraag in de basischemie is sterk toegenomen.

Download
Chemical industry back on track
26 - 05 - 2010

Dutch chemical industry production shows a substantial recovery. In particular, basic chemicals showed a sharp increase in demand.

Download
2009
VNCI teleurgesteld in de uitkomsten Kopenhagen
21 - 12 - 2009

De chemische industrie ziet zich in zijn mogelijkheden beperkt door het ontbreken van een sterk akkoord na de klimaatconferentie in Kopenhagen.

Download
Chemie wil versnelling klimaatinnovatie
15 - 09 - 2009

Overheidsondersteuning nodig voor innovatieve investeringen

Download
Chemie onmisbaar bij realisatie klimaatdoelstellingen
07 - 07 - 2009

In opdracht van de International Council of Chemical Associations (ICCA), de mondiale organisatie voor de chemische industrie waarvan de VNCI onderdeel uitmaakt, is door Mc. Kinsey & Co management consultants onderzoek gedaan naar uitstoot ...

Download
Milieuprijs voor upcycling plastic flessen
04 - 06 - 2009

VNCI beloont SABIC Innovative Plastics met Responsible Care-prijs 2009

Download
Environmental award upcycling plastic bottles
04 - 06 - 2009

VNCI rewards SABIC Innovative Plastics with Responsible Care Award 2009

Download
Chemical industry focuses on retaining its innovative capacity and talent
25 - 02 - 2009

The Dutch chemical industry intends to continue to invest in sustainability and innovation. For this reason the sector requests government policies focused on the encouragement of demand, the enhancement of the labour market ...

Download
Chemie zet in op behoud innovatiekracht en talent
25 - 02 - 2009

De Nederlandse chemische industrie wil blijven investeren in duurzaamheid en innovatie.

Download
2008
Chemie tevreden over Europees klimaatpakket
12 - 12 - 2008

afgewogen besluit regeringsleiders leidt tot een betere economische uitgangspositie om klimaatinvesteringen te bevorderen.

Download
Chemie vraagt aandacht voor innovatie bij CO2-reductie
08 - 12 - 2008

ETS-debat in cruciale fase realisatie klimaatdoelstellingen

Download
Chemie kampt met tekort aan personeel
06 - 11 - 2008

Onderzoek wijst op schaarste aan mbo’ers en hbo’ers in de chemie, life sciences en foodsector.

Download
Ruim 40.000 bezoekers tijdens Dag van de Chemie
20 - 10 - 2008

De animo om een chemisch bedrijf, ziekenhuis of laboratorium te bezoeken was deze keer zo groot, dat sommige deelnemende bedrijven helaas niet iedereen konden verwelkomen.

Download
Industrie nog in onzekerheid na stemming EP-Commissie over veilen CO2-rechten
09 - 10 - 2008

Europese bedrijven dreigen ernstig geschaad te worden omdat hun kostenniveau stijgt ten opzichte van concurrenten buiten de Europese Unie.

Download
4/6 (147)