14 - 06 - 2019

Herziening PGS 29 richtlijn in concept gereed, reacties voor 24 juli

 

Sinds 5 juni is het concept van de geactualiseerde PGS 29 richtlijn voor 'bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks' gereed voor commentaar.

De PGS 29 is geactualiseerd in het kader van de omzetting van de PGS naar de nieuwe stijl. Deze nieuwe stijl is onder andere ingegeven door de introductie van de nieuwe Omgevingswet in 2021 en een door te voeren kwaliteitsslag waarbij de onderbouwing van de voorgeschreven maatregelen, door middel van een risicobenadering, veel duidelijker wordt.

Deze PGS-richtlijn is van toepassing op inrichtingen met ten minste één verticale cilindrische bovengrondse stalen tank waarvan de bodem op een fundering rust. Het betreft tanks onder atmosferische druk met brandbare vloeistoffen van de PGS-klassen klasse 0*, klasse1, klasse 2 en klasse 3 en voor verwarmde stoffen van PGS-klasse 4. In principe is deze richtlijn van toepassing op tanks met een capaciteit groter dan 150 m3.

De VNCI is intensief betrokken geweest bij het opstellen van de concept PGS 29 en wij willen graag namens de lidbedrijven alle commentaren coördineren zodat de chemische industrie zoveel mogelijk met één standpunt komt. Vanuit de gezamenlijke industriebranche zullen we onze reacties bundelen en aanleveren aan de PGS organisatie.

Alle informatie en de wijzigingstabel zijn hier te vinden. U wordt verzocht uw commentaar uiterlijk woensdag 24 juli 2019 te sturen via de tabel.


Lees meer over dit onderwerp via de tag(s):