25 - 04 - 2019

Veel onduidelijk na concept-doorrekeningen PBL

 

De concept-doorrekeningen van het PBL van de voorstellen voor een CO2-heffing van GroenLinks en de PvdA laten veel vragen onbeantwoord, concludeert de Koninklijke VNCI. Wel blijkt uit het concept stuk dat er een groot risico bestaat op weglek van CO2-uitstoot naar het buitenland en een verlies aan werkgelegenheid in vitale sectoren van de Nederlandse economie.

 

Het PBL voorziet een reductie van de CO2-uitstoot in de energie-intensieve industrie als gevolg van de plannen van beide partijen, waarbij de voornaamste reductie toe te schrijven is aan CCS. Een ‘betekenisvolle weglek’ is met het plan van de PvdA echter ‘niet uit te sluiten’. Bij het plan van GroenLinks bestaat er zelfs ‘een reële kans op aanzienlijke verplaatsing’. Dit doet de behaalde CO2-reductie wereldwijd weer deels teniet, terwijl er wel gevolgen kunnen zijn voor de werkgelegenheid in de industrie én voor het draagvlak voor klimaatmaatregelen in binnen- en buitenland. Ook zijn eenzijdige Nederlandse maatregelen niet in lijn met Europese afspraken binnen het ETS. Uit de doorrekening blijkt dus vooral dat nog veel onduidelijk is over de plannen van GroenLinks en PvdA. Het PBL meent dat voor een grondiger analyse meer tijd en details over de technische uitwerking nodig zijn.

De VNCI sluit zich daarbij aan. Het is onwenselijk als klimaatmaatregelen leiden tot weglek van CO2 en een verlies van werkgelegenheid. Wij wachten daarom graag verdere doorrekeningen en de plannen van het kabinet in juni af. Het behalen van de klimaatdoelen staat voor onze ondernemingen niet ter discussie.


Lees meer over dit onderwerp via de tag(s):
CO2-reductie
CO2-heffing

Onderdeel van dossier(s):