13 - 03 - 2018

VNCI geeft impuls aan publiek-private samenwerking

De chemiebedrijven spannen zich tot het uiterste in om vervoer van gevaarlijke stoffen veilig en in overeenstemming met de relevante regelgeving en gedragscodes uit te voeren. Mocht zich onverhoopt toch een incident voordoen dan zijn onze leden uiteraard bereid om publieke hulpverleners te assisteren bij het zo veilig en efficiënt mogelijk bestrijden van het incident.

Publiek-private samenwerking bij incidenten met gevaarlijke stoffen is van wezenlijk belang om incidenten snel en adequaat te bestrijden en om escalatie te voorkomen.

Cefic, de Europese Vereniging van de Chemische Industrie, heeft hiervoor, begin jaren negentig van de vorige eeuw, een samenwerkingsprogramma opgezet om publieke hulpverleners te ondersteunen bij incidenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit systeem staat bekend als ICE, Intervention in Chemical transport Emergencies.

De VNCI heeft zich hier in 1996 bij aangesloten en werkt daarbij nauw samen met de publieke instantie LIOGS (Landelijk Informatiepunt Ongevallen Gevaarlijke Stoffen). Hier werken de - overheids- specialisten op het gebied van gevaarlijke stoffen. Hulpverzoeken lopen in principe ook via het LIOGS.

De VNCI heeft met ingang van 1 maart 2018 het ICE systeem in Nederland beter herkenbaar gemaakt als privaat systeem. Dat is ook de reden om de ICE-meldkamer onder te brengen bij een lid-bedrijf van de VNCI, namelijk bij Sitech op het Chemelot-terrein in Geleen. Daarmee wordt de systematiek gevolgd zoals die ook gebruikt wordt in Duitsland en België.

Voor de herkenbaarheid heeft de VNCI het systeem een nieuwe naam gegeven, namelijk VGS-ALERT. Vanaf 1 maart 2018 is VGS-ALERT dus de Nederlandse invulling van het ICE-systeem zoals TUIS in Duitsland en Belintra in België.

Op www.vgs-alert.nl vindt u meer informatie over het ICE-systeem en VGS-ALERT.


Lees meer over dit onderwerp via de tag(s):
Veiligheid Voorop